(Poistunut julkaisusta)

Hankintatoimen asiantuntija
Valtiokonttori

Alkuperäinen julkaisupäivä 26.11.2019

Valtiokonttori on 270 henkilön monialainen virasto. Se vastaa valtion lainanotosta, kassavarojen sijoittamisesta, valtionvelan riskienhallinnasta ja hoitaa valtion työntekijöiden tapaturmakorvauksia, myöntää kansalaisille mm. sotilasvamma- ja rikosvahinkokorvauksia sekä hallinnoi valtion myöntämiä lainoja, korkotukia ja valtiontakauksia. Tehtäviin kuuluu valtion konsernilaskenta ja taloushallinnon sekä maksuliikkeen ohjaaminen. Tuemme myös valtion organisaatioita työelämän murroksessa, edistämme tiedolla johtamista ja kehitämme kuntien taloustietopalvelua.

Hallinto ja kehittäminen -toimiala huolehtii Valtiokonttorille kirjanpitoyksikkönä kuuluvista tehtävistä kuten virastotason talous- , henkilöstö- ja yleishallinnosta, asiakirjahallinnosta sekä sihteeripalveluista, Valtiokonttoria koskevista työnantajatehtävistä, riskienhallinnasta ja Valtiokonttorin yhtymätason viestinnästä. 

Tehtävän kuvaus

Etsimme tiimiimme kehittämisestä innostunutta hankintatoimen asiantuntijaa. Tehtävänäsi on huolehtia Valtiokonttorin
hankintatoimen suorituskyvystä. 

Koordinoit, ohjeistat ja kehität hankintaprosessia asetettavien tavoitteiden aikaansaamiseksi. Toimit hankintatoimen
asiantuntijana kiinteässä yhteistyössä hankinnoista vastaavien henkilöiden ja Valtiokonttorin sidosryhmien kanssa.
Toimit asiantuntijana toimittaja- ja sopimushallinnassa osallistuen sopimusten laadintaan ja neuvotteluihin sekä
sopimusten tulkintaan ja seurantaan. Seuraat Hanselin puitesopimusten tarjontaa, koordinoit puitesopimuksiin liittymistä ja seuraat sopimusten käyttöä. Koordinoit hankintoja toimien asiantuntijana kilpailutuksissa, teet myös itse kilpailutuksia. Seuraat hankintatoimen mittareita sekä analysoit ja raportoit hankintoja. Toimit hankintatoimeen liittyvien järjestelmien pääkäyttäjänä. Vastaat myös siitä, että hankintatoimen prosessi toimii osana talouden prosesseja.
Hankintaprosessi on laajan kehittämisen kohteena, mihin liittyen tehtävääsi kuuluu monipuolista kehittämistyötä.

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys
(Turvallisuusselvityslaki 726/2014).

Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi.
Selvitys lasten ja nuorten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä: Valitulla on velvollisuus esittää
rikosrekisterilain (770/1993) 6 § 2 momentin mukainen rikosrekisteriote, laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan
selvittämisestä (504/2002)


Hakijalta odotamme

Haemme kehittämisorientoitunutta henkilöä, jolla on hyvät vuorovaikutustaidot ja joka nauttii prosessien kehittämisestä,
neuvomisesta, tukemisesta ja tekemisestä. Odotamme Sinulta soveltuvaa korkeakoulututkintoa ja kokemusta vaativista hankintatoimen tehtävistä kuten kilpailutuksista ja sopimusneuvotteluista. Lisäksi odotamme hankintalain ja sopimusoikeuden tuntemusta ja hankintatoimen prosessin kokonaisuuden tuntemista. Arvostamme kokemusta vaativien kehittämis- ja muutoshankkeiden suunnittelusta sekä toimeenpanosta. Arvostamme lisäksi osaamistasi IT-alan sopimuksien kilpailuttamisesta ja sopimusneuvotteluista. Arvostamme valtion hankintastrategian ja toimintaperiaatteiden tuntemusta sekä hankintatoimeen liittyvien tietojärjestelmien monipuolista käyttö- ja hallintaosaamista esim. kilpailutusjärjestelmä, sopimushallintajärjestelmä,
tilausten ja laskujen käsittelyjärjestelmä. Tehtävässä menestymistä tukee myös taloushallintoon liittyvä osaaminen ja
englannin kielen taito.
Tehtävän menestyksellistä hoitamista edistävät oma-aloitteinen, systemaattinen, vastuuntuntoinen ja asiakaslähtöinen
työote, toimeenpanokyky sekä avoimuus ja reiluus työyhteisön jäsenenä.

Tehtävän tiedot

Tehtävän kesto: Vakinainen
Työaika: Virastotyöaika
Tehtävä alkaa: 6.1.2020 tai sovittaessa.
Virka on viraston yhteinen.


Tehtävän hakemista koskevat tiedot

Hae viimeistään: 9.12.2019 16:15
ID: 28-1364-2019


Palkkaukseen liittyvät tiedot

Valtiokonttorissa palkkaus määräytyy tehtävän vaativuuden ja henkilökohtaisen työsuorituksen mukaan. Tehtävä sijoittuu
palkkaryhmään 7,5-8, valittavan henkilön kokemuksen ja lopullisen tehtäväkokonaisuuden mukaan. Palkkaryhmissä
tehtäväkohtainen palkka asettuu 3490,17-3759,72 euroa/kk välille. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työsuoritukseen
perustuvaa palkanosaa, joka on enimmillään 50 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.


Lisätietoja tehtävästä

Tarja Laine
Apulaisjohtaja
0295 50 2223
050 3232776
etunimi.sukunimi@valtiokonttori.fi


Toimipiste

Valtiokonttori, Helsingin toimipiste
Sörnäisten rantatie 13
00054 Valtiokonttori


Muut tehtävään liittyvät tiedot

Tehtävässä 4kk koeaika.