(Poistunut julkaisusta)

Hankintasuunnittelija
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 17.5.2018

Työavain 1-80-18
Vakinainen työsuhde
Hakuaika päättyy 29.05.2018  kello 15:45
Hankintakeskus , Asemakuja 2 C, 3.krs. 02770 Espoo
Konserniesikunta ja konsernipalvelut, Hankintakeskus
Hallinto- ja toimistotyö

Tehtävän kuvaus: Espoon kaupungin Hankintakeskus hakee hankintasuunnittelijaa, jonka
päävastuina ovat erilaisten vaativien hankintaan liittyvien analyysien tekeminen ja hankintojen valmistelun järjestelmien käyttöön liittyvät tehtävät ja sopimusseurantaan osallistuminen. Hankintasuunnittelijan tehtäviin kuuluu mm:

 • Hankintoihin liittyvä ostodatan analysointi, toimittaja-analyysit, markkinatutkimukset ja kokonaistaloudelliset kustannusanalyysit.
 • Tarjouspyyntöjen vertailu ja siihen liittyvien laskelmien ja vaativien Excel-simulaatioiden tekeminen.
 • Indeksilaskelmien, kustannussäästölaskelmien sekä vaikuttavuus- ja riskiarvioiden tekeminen.
 • Kilpailuttamisprosessin koordinoinnista ja oikea-aikaisesta etenemisestä vastaaminen mukaan lukien kokousten järjestäminen, markkinavuoropuheluiden koordinointi ja tarjouspyyntöjen kysymysten ja vastausten hallinnointi.
 • Tietojen/dokumenttien teknisestä viimeistelystä vastaaminen ja niiden viemisestä tarvittaviin järjestelmiin
 • Kilpailutuksen kannalta tarvittavien dokumenttien hallinnollisesta prosessista vastaaminen, esim. allekirjoitukset ja päätösten pykälöinnit
 • Hankinta- ja optiopäätöksien valmistelu.
 • Sopimus- ja toimittajahallinnan hallinnollinen ja tekninen tuki sekä koordinointi.
 • Järjestelmien ja sovellusten pääkäyttäjyys, raportointi ja sisäinen laskutus.
 • Osallistuminen hankinnan valmisteluun ja kilpailuttamiseen sekä sopimusseurantaan työparimallilla.

Kelpoisuusvaatimus:  Soveltuva korkeakoulututkinto.

Tehtävässä edellytetään :

 • Talouden ja yritystalouden sekä kustannuslaskennan osaamista.
 • MS Office työkalujen sujuvaa käyttöä, kykyä luoda esimerkiksi simuloivia Excel taulukoita.
 • Hyvää yhteistyökykyä, tiimitaitoja ja vuorovaikutustaitoja sekä asiakaspalveluasennetta.
 • Tarkkuutta, objektiivisuutta ja paineensietokykyä. Kykyä hallita monia yhtäaikaisia tehtäväkokonaisuuksia nopeasti muuttuvassa ympäristössä.
 • Kyky ymmärtää hankintojen vaikuttavuutta sekä niille asetettujen tavoitteiden merkitystä
 • Kykyä tuottaa hyvää ja sujuvaa suomenkielistä asiatekstiä
 • Halua ja kykyä kehittää itseään asiantuntijana ja hankinnan ammattilaisena

Arvostamme :

 • Julkisten hankintojen kokemus osaamista ja hankintalain tuntemusta.
 • Kykyä analysoida ja ratkaista kompleksisia ongelmia.
 • Kokemusta projektityöskentelystä ja projektien johtamisesta.
 • Kykyä työskennellä tiimeissä.
 • Kykyä konsultoivaan ja valmentavaan työotteeseen.
 • Kokemusta yritysmaailmasta ja yritystoiminnan logiikasta.
 • Hyvää esiintymistaitoa
 • Kokemusta hankintojen kategoriajohtamisesta sekä toimittajan ja toimittajakentän hallinnasta.
 • Aktiivista ja tuloshakuista työotetta.
 • Järjestelmäosaamista: Cloudia, Sharepoint, Dynasty, toiminnanohjausjärjestelmien tuntemusta.

Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja
Tehtäväkohtainen palkka: 3037,50 €/kk
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus
Työaika: 36 h 45 min viikossa

Espoo on Suomen toiseksi suurin kaupunki ja vastuullinen edelläkävijä, joka toteuttaa kuntalaisten eduksi laadukkaita ja taloudellisia hankintoja, joilla on laajat myönteiset yhteiskunnalliset vaikutukset. Espoo edistää hankintojen kautta tervettä kilpailua, yritysystävällisiä ja innovatiivisia hankintoja sekä kestävää kehitystä. Espoon kaupungin hankintakeskuksen tehtävänä on vastata keskitetysti Espoon kaupungin hankintojen suunnittelusta, valmistelusta ja toteuttamisesta sekä sopimuksista ja sopimusseurannasta.

Kehitämme ja uudistamme voimakkaasti Espoon kaupungin hankintatoimea ja uuden toimintamallin käyttöönoton myötä haemme joukkoomme uudistamishaluisia ja ennakkoluulottomia hankinnan ammattilaisia rakentamaan tulevaisuutta kanssamme. Tarjoamme kehittyvän ja kunnianhimoisen työympäristön sekä mahdollisuuden kehittää itseäsi hankinnan ammattilaisena.

Haluamme, että työntekijämme voivat hyvin, kehittävät omaa osaamistaan ja ammattitaitoaan sekä tuntevat työn iloa omasta työstään. Haluamme, että viihdyt Espoossa ja pääset kehittymään maan parhaiden osaajien joukossa.

Espoon kaupunki on savuton työpaikka.

Lisätietoja tehtävästä

Hankintakeskuksen johtaja Ari Erkinharju
0407598743
etunimi.sukunimi@espoo.fi