(Poistunut julkaisusta)

Hankintapäällikkö
Delete Finland Oy

Alkuperäinen julkaisupäivä 4.6.2018

Deleten hankintapäällikkö vastaa tuotteiden ja palveluiden hankinnan koordinoinnista ja kehittämisestä. Deletellä on toimintaa Suomessa ja Ruotsissa. Nyt etsimme seuraajaa uusiin tehtäviin yhtiön ulkopuolelle siirtyvälle hankintapäällikölle Deleten pääkonttoriin Helsinkiin.

Hankintapäällikkö on yhteyksissä sekä ulkoisiin että sisäisiin sidosryhmiin ja ylläpitää suhteita toimittajien, konsulttien ja palvelutarjoajien kanssa. Hankintapäälliköllä ei ole alaisia ja hänen esimiehenään toimii konsernin talousjohtaja.

Tehtävät

Hankintapäällikkö pyrkii aktiivisesti kehittämään Deleten kustannustehokkuutta, maksimoimaan toimittajan arvon ja hallitsemaan toimitusriskejä tuotteiden ja palveluiden tehokkaalla hankinnalla. Hän toimii ensisijaisesti hankintaprosessissa arvioimalla ja valitsemalla toimittajia. Hän johtaa hankinta- ja neuvottelutilanteita. Hankintapäällikkö avustaa myös Ruotsissa toimivia kollegoitaan paikallistason hankintatoimen järjestämisessä.

Nyt avoinna olevaan tehtävään etsitään hankintapäällikköä ensisijaisesti Delete Finlandin suomen maaorganisaatioon. Kokemus alihankkijoiden hallinnasta, projektityöskentelystä sekä ympäristö/teollisuuspalvelu- tai rakennusteollisuudesta katsotaan eduksi. 

Hankintapäällikön pääasialliset työtehtävät ovat:

 • Hankinnan toteutus – Seuraa ja varmistaa omien hankinta-aloitteiden toteutumisen hankintasuunnitelmaa noudattaen.
 • Sopimusten hallinta – Varmistaa, että sopimukset perustuvat oikeisiin pohjiin ja ne sisältävät kaikki tarvittavat tiedot ja lausekkeet. Varmistaa sopimusten seurannan ja arkistoinnin.
 • Toimittajasuhteiden hallinta – Luo ja ylläpitää jäsennellyn hallinnointimallin tärkeimmille toimittajille.
 • Sidosryhmien hallinta – Luo hyvät työsuhteet eri sidosryhmien kanssa. Osaa arvioida ja haastaa sidosryhmien tarpeet, vaatimukset, suositukset ja odotukset.

Koulutus ja vaatimukset

 • Soveltuva korkeakoulututkinto ja / tai usean vuoden työkokemus alalta
 • Kokemusta (strategisesta) hankinnasta joko hankintatoimen tai palvelunkäyttäjän näkökulmasta.
 • Kilpailutus ja hyvät neuvottelutaidot
 • Hyvät kirjalliset ja suulliset viestintätaidot sekä suomeksi että englanniksi. Katsomme eduksi ruotsin kielen osaamisen.
 • Monipuoliset ATK-taidot ja valmiudet omaksua uudet järjestelmät
 • Hyvät yhteistyö-, viestintä- ja muutostenhallintataidot
 • Tapa toimia analyyttisesti, järjestelmällisesti, itseohjautuvasti, eettisesti ja tehokkaasti
 • Ihmislähtöinen, ongelmanratkaisukykyinen ja joustava

Lisätietoja

Lisätietoja avoimesta tehtävästä antaa henkilöstöjohtaja Jukka Marttila, jukka.marttila@delete.fi ja konsernin talousjohtaja Ville Mannola, ville.mannola@delete.fi

Lähetä hakemus ja CV 15.06.2018 mennessä osoitteessa https://rekrytointi.delete.fi/ olevan hakulomakkeen kautta.