(Poistunut julkaisusta)

Hankintapäällikkö (hankintalakimies)
Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori

Alkuperäinen julkaisupäivä 6.11.2018

ETSIMME VALTORIIN HANKINTAPÄÄLLIKKÖÄ (HANKINTALAKIMIES)

Erityisasiantuntijan tehtävä sijoittuu Valtorin TUVE -yksikköön. Tehtävänimikkeenä voi olla henkilön koulutustausta ja kokemus huomioiden joko hankintapäällikkö tai hankintalakimies.

Tehtävässä vastataan Valtorin TUVE-yksikön hankintatoimen- ja toimittajahallinnanpro-sesseista (ml. sopimuksen hallinta) sekä niiden laillisuudesta. Vastuuseen kuuluu huolehtia Valtorin TUVE -toiminnan hankintatoimen ja toimittajahallinnan suunnittelusta, ohjauksesta ja kehittämisestä sekä siitä, että hankinnat valmistellaan TUVE -yksikön hankinta- ja menettelyohjeistuksen mukaisesti.

Erityisasiantuntija ratkaisee hankintamenettelyn valintaan sekä muut hankintaprosessiin liittyvät menettelylliset asiat sekä toimii hankinta-asioiden asiantuntijana kilpailutuksissa ja muissa hankinnoissa Valtori tasoisesti. Erityisasiantuntijan tehtävänä on itsenäisesti ohjata hankintojen vastuuhenkilöitä, viraston johtoa ja muita päätöksentekijöitä hankinta- ja sopimusasioihin sekä referenssilupapäätöksiin liittyvissä kysymyksissä. Erityisasiantuntijalla on lisäksi itsenäinen asiantuntijarooli hankintatoimen ohjauksen sekä ohjeiden- ja sopimussisältöjen sekä referenssilupapäätösten valmistelujen osalta. Tehtävässä vastataan omalta osaltaan Valtorin sopimusten laadusta sekä toimitaan asiantuntijana sopimusneuvotteluissa ml. turvallisuussopimukset.

Tehtävän tavoitteena on, että oikein ja oikea-aikaisesti toteutetut hankinnat mahdollistavat Valtorin sekä Valtorin TUVE-yksikön palvelujen tuottamisen kustannustehokkaasti ilman hankinta- ja sopimusteknisiä riskejä.

Hakijalta odotamme:

Odotamme soveltuvaa korkeakoulutasoista koulutusta (yliopisto tai AMK) sekä ICT-alan tuntemusta ja kaupallisten asioiden hallintaa. Sinulla on erinomaiset neuvottelu- ja esiintymistaidot sekä kykyä ymmärtää laaja-alaisia kokonaisuuksia. Kykenet dokumentoimaan ja jäsentämään asioita kirjallisesti sujuvasti. Tehtävässä tulee ymmärtää hyvin tietoturvallisuuden perusteet, erityisesti toimittaja- ja sopimushallintaan sekä tietosuojaan liittyen.

Tarjoamme sinulle:

  • Näköalapaikan yhteen Suomen suurimmista IT-ympäristöistä.
  • Mahdollisuuden työskennellä hyvin erilaisten teknologioiden parissa.
  • Tilaisuuden vaikuttaa ja samalla kehittää omaa osaamistasi.
  • Viihtyisän työympäristön ja erittäin ammattitaitoiset kollegat.
  • Joustavat työajat ja modernit etätyövälineet.
  • Hyvät urakehitysmahdollisuudet.

Muut tehtävään liittyvät tiedot:
Tehtävän toivottu aloitusajankohta on tammikuu tai sopimuksen mukaan. Tehtävään valittaviksi ehdotettavista henkilöistä tehdään hakijoiden suostumuksella turvallisuusselvitys. Työsuhteessa noudatetaan 6 kk:n koeaikaa.

Hakeminen: Haethan tehtävää 16.11.2018 klo 16:21 mennessä www.valtiolle.fi-portaalin kautta (tehtävän ID nro: 28-1129-2018).

Lisätietoja: 

Virve Kivelä
Tuotantopäällikkö
Puhelin: 0295 487 530

Hannu Naumanen
Palvelujohtaja
Puhelin: 0295 487 697