Hankintalakimies
Säteilyturvakeskus

Alkuperäinen julkaisupäivä 31.1.2019

Säteilyturvakeskus (STUK) on säteily- ja ydinturvallisuutta valvova viranomainen ja asiantuntijalaitos, jonka palveluksessa työskentelee noin 340 eri alojen asiantuntijaa. STUKin toiminnan tarkoitus on ihmisten, yhteiskunnan, ympäristön ja tulevien sukupolvien suojelu säteilyn haitallisilta vaikutuksilta.

Talousyksikkö vastaa Säteilyturvakeskuksen hankintatoimesta, matkahallinnosta sekä talouden suunnittelusta ja seurannasta. Talousyksikön hankintatiimi vastaa Säteilyturvakeskuksen kilpailutusten tekemisestä, sekä ohjaa ja tukee Säteilyturvakeskuksen yksiköitä kaikissa hankintoihin liittyvissä asioissa. Handi-ohjelman tavoitteena on valtion hankintojen digitalisointi. STUK ottaa Handi-palvelun käyttöönsä 31.12.2019.

Tehtävän kuvaus

Hankintalakimiehen pääasiallisiin tehtäviin kuuluu:
• toimia Handi-projektipäällikkönä ja vastata Handi-palvelun käyttöönotosta STUKissa
• vastata STUKin hankintatoimen juridisesta tuesta
• osallistua hankintatoimen ja sopimushallinnan kehittämiseen ja ohjeistukseen yhdessä hankinta-asiantuntijoiden kanssa.

Hakijalta odotamme

Hakijalta odotamme:
- tehtävään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa esimerkiksi oikeustieteen alalta
- vähintään muutaman vuoden kokemusta hankintatoimeen ja sen kehittämiseen liittyvistä tehtävistä
- perehtyneisyyttä julkisten hankintojen juridisiin kysymyksiin, kilpailutuksiin, menettelyihin ja hankintalainsäädäntöön
- valtion hankinnasta maksuun -prosessin tuntemista
- kokemusta muutosprojektien läpiviennistä
- hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja
- ratkaisukeskeistä, analyyttistä työskentelytapaa
- itsenäistä työskentelyotetta ja paineensietokykyä
- halua ja kykyä kehittää toimintaa.

Tehtävässä tarvitaan suomen kielen erinomaista, ruotsin kielen tyydyttävää ja englannin kielen hyvää suullista ja kirjallista taitoa.

Tehtävän tiedot

Tehtävän kesto: Määräaikainen
Työaika:   Virastotyöaika
Tehtävä alkaa 1.3.2019 tai sopimuksen mukaan.
Määräaikainen, päättyy:   31.3.2020

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi

Palkkaukseen liittyvät tiedot

Tehtävä on sijoitettu STUKin palkkausjärjestelmässä vaativuusryhmään 9 (tehtäväkohtainen palkanosa 3 607,89 euroa/kk). Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on tällä hetkellä maksimissaan 55 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta. Uudella henkilöllä henkilökohtainen palkanosa on tyypillisesti noin 20%.

Tehtävän hakemista koskevat tiedot

Hakuilmoitus on nähtävissä kokonaisuudessaan Valtiolle.fi:ssä  ID: 33-44-2019

Hakuaika päättyy  1.3.2019 klo 16:15
 

Lisätietoja tehtävästä

Liisa Sirkka
Talouspäällikkö
09 759 88 590 (ajalla 31.1, 1.2. ja 11.-15.2.)

Kaisa Koskinen
Johtaja
09 759 88 322 (ajalla 4.-8.2.)


Toimipiste 
Säteilyturvakeskus
PL 14, Laippatie 4
00811 Helsinki

Lisätietoja: Tutustu meihin kotisivuillamme

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot

  • Ilmoitusnumero: 1227258
  • Työsuhde: Määräaikainen työsuhde
  • Työn tyyppi: Kokopäiväinen
  • Hakuosoite: www-osoite
  • Sijainti: Helsinki