(Poistunut julkaisusta)

Hankintalakimies, Helsinki
Verohallinto

Alkuperäinen julkaisupäivä 9.8.2019

• Oletko julkisten hankintojen vahva ammattilainen ja onko ICT-maailma sinulle jo entuudestaan tuttu? 
• Hallitsetko hankintalain sekä sopimusjuridiikan?
• Työskenteletkö sujuvasti erilaisten sidosryhmien kanssa ja sinulla on hyvät vuorovaikutustaidot? 

Verohallinnon Talouspalvelut -yksikköön haetaan hankintalakimiestä. 

Hankintalakimiehenä pääset mukaan seuraaviin tehtäviin:
• Pääset osaksi Verohallinnon asiantuntevaa ja innovatiivista hankintaryhmää
• Vastaat hankintoihin liittyvästä juridisesta tuesta
• Osallistut hankintasopimusten laatimiseen ja annat sopimusjuridista tukea mm. ICT-hankintoihin ja myös muihin Verohallinnon sopimuksiin
• Osallistut vaativien kilpailutusten suunnitteluun ja toteuttamiseen yhteistyössä hankinta-asiantuntijoiden ja sisäisten asiakkaiden kanssa 
• Vastaat markkinaoikeus- ja hankintaoikaisuprosessien sekä sopimuksenaikaisten reklamaatioiden hoitamisesta 
• Osallistut sopimuksen aikaiseen sopimushallintaan 
• Pääset mukaan erilaisiin kehittämistehtäviin 

Tehtävään voidaan soveltaa enintään kuuden (6 kk) kuukauden koeaikaa.

Ensisijainen työskentelypaikka on Helsinki, mutta hakija voi esittää toiveen työskentelypaikasta. 

Säädetyt kelpoisuusvaatimukset

Kelpoisuusehtona valittavalta henkilöltä edellytetään suomen tai ruotsin kielen hyvää suullista ja kirjallista taitoa. (Valtioneuvoston asetus Verohallinnon virkamiehiltä vaadittavasta kielitaidosta (1052/2009) 2.1 §). 

Turvallisuusselvitys

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). 
Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi.

Hakijalta odotamme

• Oikeustieteen ylempää korkeakoulututkintoa (esim. OTM)
• Työkokemusta julkisista ICT-hankinnoista ja -sopimusjuridiikasta
• Hyviä vuorovaikutus-, neuvottelu- ja yhteistyötaitoja
• Itsenäistä ja ratkaisukeskeistä työskentelyotetta sekä hyvää paineensietokykyä
• Microsoft Office ohjelmien (Word, Excel, PowerPoint) hallintaa 
• Hyvää englannin kielen suullista ja kirjallista osaamista

Luemme eduksi

Eduksi luetaan kokemus:

• Ohjelmistohankinnoista

• ICT-palveluhankinnoista

• Käyttöoikeuksista ja lisensseistä

• Immateriaalioikeuksista

• Tietoturvasta

• Pilvipalveluiden erityisehdoista

Palkkaukseen liittyvät tiedot

Tehtävän palkkaus määräytyy Verohallinnon palkkausjärjestelmän vaativuustason 14 mukaisesti. Tehtäväkohtainen palkanosa on 4 565,76 euroa kuukaudessa. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuvaa palkanosaa, joka on enintään 48 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta (alkuvaiheessa keskimäärin 4%-12% tehtäväkohtaisesta palkanosasta).

Edut

Joustava työaika, etätyömahdollisuus, liikunta- ja kulttuurisetelit, työmatkasetelit, työantajan tukema lounas.

Muut tehtävään liittyvät tiedot

Huomioithan, että hakemukset ovat julkisia asiakirjoja. 

Tehtävään voidaan soveltaa enintään kuuden (6 kk) kuukauden koeaikaa.

Ensisijainen työskentelypaikka on Helsinki, mutta hakija voi esittää toiveen työskentelypaikasta.