(Poistunut julkaisusta)

Hankinta-asiantuntija
Säteilyturvakeskus

Alkuperäinen julkaisupäivä 1.2.2018

 

Säteilyturvakeskus (STUK) on säteily- ja ydinturvallisuutta valvova viranomainen ja asiantuntijalaitos, jonka palveluksessa työskentelee noin 340 eri alojen asiantuntijaa. STUKin toiminnan tarkoitus on ihmisten, yhteiskunnan, ympäristön ja tulevien sukupolvien suojelu säteilyn haitallisilta vaikutuksilta.

Talousyksikkö vastaa Säteilyturvakeskuksen hankintatoimesta, matkahallinnosta sekä talouden suunnittelusta ja seurannasta.


Työtehtävät

Talousyksikön hankintatiimi vastaa Säteilyturvakeskuksen kilpailutusten tekemisestä, sekä ohjaa ja tukee Säteilyturvakeskuksen yksiköitä kaikissa hankintoihin liittyvissä asioissa. Hankinta-asiantuntija osallistuu kilpailutusten ohella hankinnasta maksuun -prosessin ja sopimushallinnan kehittämiseen sekä ylläpitää hankintatoimen ohjeita, järjestelmiä ja lomakkeita.

Hankinta-asiantuntijan pääasiallisiin tehtäviin kuuluu:
• vastata kilpailutusten läpiviennistä sekä sopimusten laatimisesta ja hallinnoinnista
• vastata vastuullaan olevien hankintakategorioiden koordinaatiosta ja ohjeistuksesta
• osallistua sähköisten hankintaprosessien ja sopimushallinnan kehittämiseen

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi


Hakijalta odotamme

• tehtävään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa
• vähintään muutaman vuoden kokemusta hankintatoimeen liittyvistä tehtävistä
• perehtyneisyyttä julkisten hankintojen kilpailutuksiin, menettelyihin ja hankintalainsäädäntöön
• hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja
• ratkaisukeskeistä, analyyttistä työskentelytapaa
• itsenäistä työskentelyotetta ja paineensietokykyä
 

Luemme eduksi:

• kokemuksen asiantuntijapalveluihin tai ICT:hen liittyvistä hankinnoista
• kokemuksen hankintojen tietojärjestelmistä sekä valtion tietojärjestelmistä
• kokemuksen sopimusten laadinnasta, sekä sopimus- ja toimittajahallinnasta.


Työssä tarvittava kielitaito

Tehtävässä tarvitaan suomen kielen erinomaista ja englannin kielen hyvää suullista ja kirjallista taitoa.


Tehtävän tiedot

Tehtävän kesto: Vakinainen

Työaika:   Virastotyöaika

Tehtävä alkaa:   1.3.2018
tai sopimuksen mukaan

Virka on viraston yhteinen.
 

Tehtävän hakemista koskevat tiedot

Hae viimeistään:   16.2.2018 16:15

ID:   33-4-2018

Sähköiset hakemukset:

  • Hae tehtävää sähköisesti tämän linkin kautta.

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID. Hakemuksia ei palauteta.

Säteilyturvakeskus kirjaamo
PL 14, Laippatie 4
00811 Helsinki
 

Palkkaukseen liittyvät tiedot

 
Tehtävä on sijoitettu STUKin palkkausjärjestelmässä vaativuusryhmään 8 (tehtäväkohtainen palkanosa 3090,32 euroa/kk). Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on tällä hetkellä maksimissaan 55 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta. Uudella henkilöllä henkilökohtainen palkanosa on tyypillisesti noin 20%. Hakija voi myös esittää oman palkkatoivomuksensa.
 

Tehtävä

Ilmoitettujen työpaikkojen määrä:   1
 

Yhteystiedot

Lisätietoja tehtävästä

Ari Keinänen
Talouspäällikkö
09 75988276
 

Toimipiste

Säteilyturvakeskus
PL 14, Laippatie 4
00811 Helsinki
 

Muut tehtävään liittyvät tiedot

Lisätietoja: Tutustu meihin kotisivuillamme