(Poistunut julkaisusta)

Hankevalmistelupäällikkö
Forum Virium Helsinki Oy

Alkuperäinen julkaisupäivä 30.9.2019

Forum Virium Helsinki Oy on yksi maailman johtavia Smart City –toimijoita, jonka edelläkävijyys on saanut tunnustusta erityisesti avoimen datan, liikkumisen palveluiden ja Kalasataman -alueen kehittämisen saralla. Yhdessä yritysjäsentemme ja laajan kaupunkiverkoston kanssa rakennamme tulevaisuuden Helsinkiä. 

Toimintamme on hankemuotoista ja hankkeet ovat useamman toimijan yhteishankkeita. Ne liittyvät älykkään kaupungin kehittämiseen. Hankkeilla nopeutetaan ja kokeillaan uusien teknologioiden ja toimintamallien saapumista helsinkiläisten arkeen. Käynnissä olevia hankkeita ovat esimerkiksi robottibussien pilotointi, älykotiratkaisujen yhteiskehitys ikääntyneiden kotihoidossa, kestävän energian ja liikkumisen innovaatiokilpailut sekä älykaupunkien IoT- ja data-alustojen kehittäminen. Teknologioiden lisäksi käyttäjä- ja kysyntälähtöiset innovaatiotoiminnan menetelmät ovat hankkeiden keskiössä.

Olemme viime vuosina saaneet erityisen paljon aikaan: Forum Viriumin hanketiimi ja sitä tukevat muut tiimiläiset ovat onnistuneet tuomaan Helsinkiin maailmanluokan projekteja.  Sinä osana hankevalmistelutiimiä olet avainasemassa hankehakemusten toimeenpanijana ja strategiamme implementoijana. 

Etsimme hankevalmistelupäällikköä

Tehtävänäsi on tukea toimiala-asiantuntijoitamme uusien hankkeiden suunnittelussa, ja myös itsenäisesti vastata yksittäisten ulkomaisten että kotimaisiin rahastoihin suunnattujen kehityshankkeiden valmistelusta. 

Hankevalmistelutyö sisältää monitoimijahankkeissa yhteisen hankesuunnittelun fasilitointia; hankkeiden toiminnan, tavoitteiden ja tulosten suunnittelua; hankkeiden budjetointia; neuvotteluja rahoittajan kanssa; hankesuunnitelmiin liittyvien tekstien ja esitysmateriaalin tuottamista; hankesuunnitelmien sekä hankkeisiin liittyvien sopimusten laatimista.

Arostamme:

  • aiempaa hankevalmistelukokemusta sekä kotimaisista että ulkomaisista hankkeista

  • näyttöä onnistuneista hakuprosesseista ja läpimenneistä hanke-ehdotuksista

  • ymmärrystä innovaatiotoiminnan perusteista 

  • strategista ajattelukykyä

  • hyviä vuorovaikutustaitoja ja kykyä tavoitteellisen yhteistoiminnan edistämiseen

  • kykyä tuottaa korkealaatuista ja selkeää suomenkielistä tekstiä

  • sujuvaa suullista ja kirjallista englannin kielen taitoa

  • aiempaa kokemusta strategian toimeenpanosta, älykkään kaupungin teemojen kehittämistyöstä sekä tutkimuslaitos- ja yritysyhteistyöstä. 

Tarjoamme näköalapaikan tulevaisuuden kehittämiseen ja mahdollisuuden vauhdittaa ja saada aikaan positiivista muutosta ihmisten arjessa. Aiemmin valmistelemiamme hankkeita on esitelty laajasti sekä kotimaisessa että kansainvälisessä mediassa, ja niiden tuotokset ovat voittaneet useita kansainvälisiä palkintoja. 

Lisätietoja: Hugo Goncalves, puh: 045-119 9410 on 2.10.2019 or 4.10.2019 (in english only)

Jätä hakemuksesi palkkatoivomuksineen 14.10.2019 klo 24.00 mennessä osoitteessa

https://forumvirium.fi/rekrytointilomake/