(Poistunut julkaisusta)

Hanketyöntekijän määräaikainen virka perheneuvonnan kehittämishankkeessa
Vantaan seurakunnat, Vantaan seurakuntien palvelukeskus

Alkuperäinen julkaisupäivä 20.12.2019

Perheneuvonnan palvelujen kysyntä ylittää tarjonnan niin Vantaalla kuin valtakunnallisestikin. Jotta löytäisimme keinoja vastata tulevaisuudessakin perheneuvonnan palvelujen kasvavaan kysyntään ja pystyisimme ylläpitämään palvelujen laadun korkealla, käynnistämme Vantaalla perheneuvonnan kaksivuotisen kehittämishankkeen, johon haemme hanketyöntekijää etsimään ja löytämään yhdessä muiden toimijoiden kanssa uudenlaisia toiminta- ja työtapoja.

Hankkeen tavoitteena on tarjota useammalle vantaalaiselle tärkeää ja pidettyä palvelua, joka vahvistaa positiivista mielikuvaa kirkosta, tuoda joustavuutta resurssien käyttöön ja vastata kysyntäpiikkeihin ja tasaisesti kasvavaan kysyntään yhteistyössä seurakuntien kanssa sekä tutkia mahdollisuuksia hyödyntää aiempaa enemmän vertaisasiantuntijoita ja heidän kokemustaan, taitojaan ja kykyjään perheneuvonnassa. Hankkeen pääasiallinen kohderyhmä on apua ja tukea tarvitsevat vantaalaiset pariskunnat ja perheet, joilla on kouluikäisiä lapsia.

Perheneuvonnan hanketyöntekijän tehtävänä on etsiä ja löytää kehittämisen ja kokeilujen kautta uusia innovatiivisia ja kehittämishankkeen tavoitteisiin vastaavia menetelmiä ja keinoja, joiden avulla voidaan tulevaisuudessakin vastata perheneuvonnan kasvavaan kysyntään ja pitää palvelu edelleen laadukkaana. Hanketyöntekijä kartoittaa ja hyödyntää niin perheneuvonnan kentältä valtakunnallisesti kuin seurakuntien ja muiden toimijoiden osalta olemassa olevia toimintamalleja sekä toteuttaa uudenlaisia kokeiluja ja niiden vaikuttavuuden arviointia. Hanketyöntekijä yhdessä eri toimijoiden kanssa tutkii ja luo mahdollisuuksia hyödyntää aiempaa enemmän vertaisasiantuntijoiden kokemusta, taitoja ja kykyjä perheneuvonnassa.

Haemme oma-aloitteista, innovatiivista ja idearikasta hanketyön ammattilaista, jolla on vahvat yhteistyö- ja tiimityötaidot sekä hyvää organisointikykyä. Hakijan vahvuuksia ovat erinomaiset verkostoitumistaidot, kehittävä työote sekä aikaisempi käytännön kokemus hankkeiden toteutuksesta.
Tehtävän hoitaminen edellyttää soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa. Lisäksi edellytämme perheneuvonnan erityiskoulutusta, kokemusta perheneuvonta- tai psykoterapiatyöstä perheiden parissa tai muulla tavalla hankittua osaamista ja työkokemusta perheneuvonnan tehtäväalueesta. Tehtävässä vaaditaan myös hyviä vuorovaikutus- ja viestintätaitoja sekä hyvää suomen ja tyydyttävää ruotsin kielen taitoa. Virkaan valittavan tulee olla Suomen evankelis-luterilaisen kirkon konfirmoitu jäsen.

Hanketyöntekijän kahden vuoden määräaikainen virka täytetään 1.3.2020 alkaen tai sopimuksen mukaan. Palkkaus määräytyy KirVESTES:n mukaisesti ja sijoittuu vaativuusryhmään 602, peruspalkka on 3187,00 euroa. Lisäksi voidaan maksaa aikaisempaan työkokemukseen perustuvaa kokemuslisää. Virkaan sovelletaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Hanketyöntekijän määräaikaiseen virkaan hakeminen tapahtuu KirkkoHR-rekrytointijärjestelmän kautta 20.1.2020 klo 16 mennessä. Valintaprosessiin liittyvät haastattelut pidetään 24.1.2020 ja soveltuvuusarviointi 28.1.2020.

Lisätietoja tehtävästä antaa johtava perheneuvoja Juhani Koskelin, puh. 050 347 3979, pe 3.1. klo 13-15, ti 7.1. klo 13-15 ja pe 10.1. klo 15-16 sekä yhteisen seurakuntatyön johtaja Kirsi Rantala, puh. 044 422 0345, ma 13.1. klo 13-14 ja ke 15.1. klo 13-14.