(Poistunut julkaisusta)

Hankesuunnittelija
Vantaan seurakunnat

Alkuperäinen julkaisupäivä 27.9.2019

Vantaan seurakunnat haluaa kehittää strategiapohjaista hanketyöskentelyä sekä vahvistaa pitkäjänteistä tiedolla johtamista, joten haemme nyt yhteisen seurakuntatyön asiantuntijajoukkoon hankesuunnittelijaa.

Hankesuunnittelijan tehtävänä on vahvistaa tiedolla johtamista ja sitä kautta olla yhdessä seurakuntien kanssa rakentamassa suunnitelmiltaan ja vaikuttavuustavoitteiltaan hyviä hankkeita. Hankesuunnittelija tuottaa ja analysoi tietoa toimintaympäristöstä, sen muutoksista ja ilmiöistä, kehittää tilastointiprosesseja ja – välineitä sekä asiakkuuden hallintaa koskevia menettelytapoja ja järjestelmiä. Hankesuunnittelijan tehtävänä on myös etsiä erilaisia ulkopuolisia rahoitusvaihtoehtoja kehittämistoiminnan tueksi. Tehtävään kuuluu myös yhtymän ympäristövastaavan tehtävät, joka tukee ja kehittää Vantaan seurakuntien ympäristötyötä. Hankesuunnittelija toimii tiiviissä yhteistyössä hankeasiantuntijan kanssa vahvistaen ilmiöpohjaista toimintatapaa, projektimaista työtapaa ja yhdessä tekemisen kulttuuria Vantaan seurakunnissa.

Haemme oma-aloitteista, innovatiivista ja idearikasta hankesuunnittelun ammattilaista, joka osaa tarttua ilmiöistä nouseviin kehittämistarpeisiin ja oivaltaa muuttuvan toimintaympäristön mahdollisuuksia. Hakijan vahvuuksia ovat hyvät yhteistyö- ja tiimityötaidot, halu etsiä uusia ratkaisuja haastaviin ongelmiin sekä aikaisempi kokemus hankesuunnittelusta ja -rahoituksesta.

Tehtävän hoitaminen edellyttää soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa tai ammattikorkeakoulututkintoa tai vastaavaa teoreettista osaamista, hankesuunnittelun monipuolista tuntemusta ja työkokemusta. Lisäksi edellytämme kokemusta tiedon tuottamisesta ja analysoinnista sekä hyviä viestintätaitoja ja hyvää suomen ja tyydyttävää ruotsin kielen taitoa. Tehtävään valittavan tulee olla Suomen evankelis-luterilaisen kirkon konfirmoitu jäsen.

Hankesuunnittelijan tehtävä on kokoaikainen ja toistaiseksi voimassa oleva. Palkkaus määräytyy KirVESTES:n mukaisesti ja sijoittuu vaativuusryhmään 602, peruspalkka on 3186,99 euroa. Lisäksi voidaan maksaa aikaisempaan työkokemukseen perustuvaa kokemuslisää.

Valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Tehtävään hakeminen tapahtuu KirkkoHR-rekrytointijärjestelmän kautta 11.10.2019 klo 16 mennessä. Haastattelut ovat 14.10. ja 16.10. iltapäivällä.

Lisätietoja tehtävästä antaa yhteisen seurakuntatyön johtaja Kirsi Rantala, puh. 044 422 0345, to 3.10. klo 10-11 ja ke 9.10. klo 10-11.