Hankesuunnittelija, Tilapalvelut-liikelaitos
Espoon kaupunki

Hae työpaikkaa
Alkuperäinen julkaisupäivä 8.10.2021

Oletko oppimisympäristöjen ja tilasuunnittelun osaaja? - haemme kokeneeseen suunnittelupalvelut tiimiimme hankesuunnittelijaa täydentämään osaamistamme.

Tilapalvelut-liikelaitos vastaa Espoon kaupungin toimitilojen ja rakennusten hankkimisesta ja ylläpidosta sekä tarjoaa tilapalveluja tilojen käyttäjille. Tilapalvelut-liikelaitoksen liikevaihto on n. 250 milj euroa ja henkilöstöä on n. 550. Tilapalvelut rakennuttaa kaupungin hankkeita vuosittain n. 70 - n. 120 milj. euron arvosta.

Suunnittelupalvelut vastaa Espoon kaupungin toimitilahankkeiden suunnitteluttamisesta osana Tilapalvelut-liikelaitoksen organisaatiota. Hankesuunnittelija toimii suunnittelupalveluissa tilasuunnittelun toiminnallisuuden ja käytettävyyden asiantuntijana osana suunnittelun johtamisen tiimiä. Hankesuunnittelijana, yhteistyössä hankkeen muiden osapuolien kanssa, mm.:

- osallistut hankesuunnitelmien valmisteluun ja rakennussuunnittelun ohjaukseen, laadit ja ylläpidät toimitilojen tilavaatimustietoja
sekä vastaat irtokalustamissuunnitteluprosessin läpiviennistä
- vastaat käyttäjätoimialan edustajien osallistamisesta suunnitteluun hankkeen edellyttämällä tavalla,
- tuet käyttäjätoimialaa kohteen toiminnallisen (pedagogisen) suunnitelman laatimisessa ja vastaat käyttäjäkokousten ja -työskentelyn
fasilitoinnista
- avustat käyttäjätoimialaa toimitilahankkeiden tarveselvitysten ja tilaohjelmien laatimisessa pääpainon ollessa kasvun ja oppimisen
toimialan hankkeissa kuten kouluissa ja päiväkodeissa ja tässä huomioiden myös tilatehokkuuden merkityksen hankkeen
kustannuksiin
- avustat käyttäjätoimialaa tilasuunnittelussa toiminnallisten tilamuutosten yhteydessä sekä vuokratilojen tilasuunnittelun yhteydessä
ml. koulujen väistötilanteet
- osallistut toiminnan ja suunnittelun kehittämistehtäviin sekä otat vastattavaksesi mahdollisia muita sovittavia vastuualueita

Tehtävän aloitus 1.12. tai sopimuksen mukaan.

Työpaikan nimi:Tilapalvelut-liikelaitos

Työaika: 7h15min päivässä, 36h 15min viikossa

Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Kelpoisuusvaatimukset:Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto.

Tehtävässä edellytetään:
Kokemusta koulun, oppilaitoksen, päiväkotien tai mahdollisesti muun sivistystoimen organisaation toiminnasta ja ymmärrystä toiminnan vaikutuksesta tilojen suunnitteluun/tilatarpeisiin, hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista osaamista, hyviä yhteistyö- ja neuvottelutaitoja, projektityöskentelyosaamista sekä ratkaisu- ja kehittämiskeskeistä otetta.

Arvostamme tietoa oppimisympäristöjen ja muiden sivistystoimen toimintaympäristöjen kehittämisestä, kokemusta rakennussuunnittelun ja maankäytön prosesseista, kunnallisten toimintatapojen ja hallinnollisen valmistelun tuntemusta sekä palvelumuotoiluosaamista.

Eduksi katsotaan rakennussuunnitelmien lukutaito erityisesti tilojen osalta sekä hyvä tietoteknisten perusohjelmien osaaminen.

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot