(Poistunut julkaisusta)

Hankesihteeri
Jyväskylän yliopisto

Alkuperäinen julkaisupäivä 12.9.2018

Jyväskylän keskustassa sijaitsevan yliopiston kauniilla puistokampuksella sykkii monitieteinen ja moderni tiedeyliopisto – ihmisläheinen ja dynaaminen yhteisö, jonka 2 500 asiantuntijaa ja 15 000 opiskelijaa etsivät ja löytävät vastauksia huomisenkysymyksiin. Jyväskylän yliopisto on ollut tulevaisuuden palveluksessa jo vuodesta 1863, jolloin suomenkielinen opettajankoulutus sai alkunsa täältä. Voimanlähteenämme on moniarvoinen vuoropuhelu tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnan välillä. Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta – sytytämme taidon, tiedon ja intohimon elää viisaasti ihmiskunnan parhaaksi.

Haettavana on hankesihteerin tehtävä 1.10.2018 alkaen toistaiseksi<!--?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /-->


Yliopistopalveluiden tehtävänä on toimia yliopiston hallituksen ja rehtorin yleisenä valmistelu- ja toimeenpanoelimenä, antaa hallinnollisia ohjeita ja toimintaa tukevia palveluja, valvoa ohjeiden ja määräysten noudattamista sekä tehdä aloitteita yliopiston toiminnan kehittämiseksi.


Hankesihteeri sijoittuu yliopistopalveluissa talouspalveluiden vastuualueelle, jonka tehtävänä on ohjata ja ylläpitää yliopiston talous- ja tilahallintoa yhteistyössä yliopiston ja yksiköiden johdon kanssa. Talouspalveluiden hankesihteeri-tiimi vastaa täydentävän rahoituksen hankkeiden talouden suunnittelun, raportoinnin ja päätöksenteon lähituesta ja talousneuvonnasta. Tiimin tehtävinä ovat täydentävän rahoituksen talouden seuranta, budjetointi, talousraportointi ja analysointi.


Hankesihteerin tehtäviin kuuluu hankkeiden budjetoinnin tuki, talouden seuranta ja ennakointi, raportointi rahoittajalle määräajoin ja muut vastaavat tehtävät.


Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää tehtävään soveltuvaa tutkintoa, taloushallinnon osaamista, hyvää MS Office-ohjelmiston tuntemusta sekä hyvää suomen ja englannin kielen taitoa. Eduksi katsotaan SAP-ohjelmiston tuntemus, Jyväskylän yliopiston toiminnan tunteminen, erilaisten puiteohjelmien osaamista (kuten Suomen Akatemia ja Business Finland), valmius nopeasti vaihtuviin työtilanteisiin ja hyvät yhteistyö- ja viestintätaidot.

Hankesihteerin tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän muun henkilöstön tehtävien vaativuustason 6 (2063,59 €/kk) perusteella. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.  


Tehtävää täytettäessä käytetään kuuden kuukauden koeaikaa.


Lisätietoja: Sanna Ahoniemi, puh. 040 805 4853, sanna.m.ahoniemi@jyu.fi ja Tarja Keihäsvuori, puh. 040 805 4545, tarja.keihasvuori@jyu.fi


Sähköiseen hakulomakkeeseen tulee liittää:


1) Ansioluettelo (cv)


2) Muu liite, jolla hakija haluaa osoittaa kelpoisuutensa ja ansionsa tehtävään.Hakemus tulee jättää viimeistään 26.9.2018 sähköisellä hakulomakkeella.