Hankepäällikkö

Helsingin seurakuntayhtymä, Kiinteistöosasto