(Poistunut julkaisusta)

Hankepäällikkö
Helsingin seurakuntayhtymä

Alkuperäinen julkaisupäivä 20.9.2019

Tule vastaamaan kiinteistökehitysyksikön vaativimmista peruskorjaus- ja uudisrakennushankkeista itsenäisesti. Vastaat nimettyjen hankkeiden kokonaisvaltaisesta kehittämisestä toteuttamalla yhtymän kiinteistöstrategiaa.
Hankepäällikölle kuuluu lisäksi kiinteistöjen ja maaomaisuuden kehittämiseen liittyviä tehtäviä. Toimit myös kiinteistökehityspäällikön sijaisena.
Hankepäällikkö vastaa hankkeiden hankesuunnittelusta, suunnittelusta, rakentamisen valmisteluvaiheesta, toteutus- ja takuuvaiheesta. Hankepäällikkö vastaa suunnittelu-, urakka- ja erillishankintakilpailujen järjestämisestä sekä niihin liittyvien neuvottelujen ja sopimusasiakirjojen laatimisesta, omien hankkeiden budjetista ja kustannusseurannasta. Hankepäällikkö valvoo rakennuttajakonsulttien, valvojien, suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden työtä, jotta rakentamisen lopputulos on käyttäjille tarkoituksenmukainen ja turvallinen. Hän toimii asiantuntijana kulttuurihistoriallista erityisosaamista vaativissa rakennushankkeissa ja valvoo kaikissa hankkeissaan Helsingin seurakuntayhtymän etua.

Edellytämme tehtävään soveltuvaa rakennusalan korkeakoulu- tai yliopistotutkintoa, ammattikorkeakoulu- tai opistotutkintoa sekä hyvää perehtyneisyyttä rakennuttamistehtäviin. Tehtävän hoitaminen edellyttää ammatillista osaamista rakennushankkeiden prosesseista, kustannusseurannasta, standardeista, sopimusjuridiikasta, viranomaismääräyksistä ja hankintamenettelystä. Arvostamme hyviä ihmissuhde- ja neuvottelutaitoja. Virkaan valitun tulee olla konfirmoitu Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jäsen.

Viran vaativuusryhmä on 701 ja peruspalkka 4725,84 € /kk. Lisäksi voidaan maksaa työkokemuksen perusteella määräytyvää KirVESTESin mukaista kokemuslisää, jonka suuruus on kokemusvuosista riippuen enintään 15% tehtävän peruspalkasta.

Toimimme keskeisellä paikalla Helsingin Kalliossa. Helsingin seurakuntayhtymässä on 17 suomenkielistä ja kolme ruotsinkielistä seurakuntaa. Seurakuntayhtymä huolehtii seurakuntien talous-, hallinto-, kiinteistö-, rakennus- ja hautausmaa-asioista. Vuoden 2018 lopussa henkilöstöä oli noin 1100.
Kiinteistöosastoon kuuluu kiinteistökehitys-, tilapalvelu- ja ylläpitopalveluyksiköt sekä ympäristö- ja hautaustoimen palveluyksikkö. Osaston vastuualueella on n. 250 henkilötyövuotta ja sen budjettiosuus n. 50 milj. euroa. Hakeminen tapahtuu sähköisen rekrytointiohjelmamme kautta 21.10.2019 klo 12.00 mennessä. Tutkintotodistukset tarkistetaan haastattelun yhteydessä, eikä niitä pidä lähettää hakemusten mukana. Lisätietoja antaa seniorikonsultti Kari Hakala JaakkoLehto Executive Search Oy:stä, puh: 050-339 7722