(Poistunut julkaisusta)

Hankepäällikkö
Valtioneuvoston kanslia

Alkuperäinen julkaisupäivä 1.11.2018

Valtioneuvoston kanslia on ministeriö, joka vastaa pääministerin johdolla hallitusohjelman toimeenpanon valvonnasta ja avustaa pääministeriä valtioneuvoston johtamisessa. Valtioneuvoston kanslia vastaa Suomen EU-politiikan yhteensovittamisesta ja käsittelee EU:n kehittämistä. Valtioneuvoston kanslia turvaa kaikissa olosuhteissa pääministerin ja hallituksen toimintaedellytykset. Valtioneuvoston kanslian toimialaan kuuluu myös valtionyhtiöiden ja valtion osakkuusyhtiöiden yleinen omistajapolitiikka. Valtioneuvoston kanslian tehtävänä on myös ohjata, sovittaa yhteen ja kehittää valtioneuvoston ja sen ministeriöiden yhteisiä hallinto- ja palvelutehtäviä.

 

Valtioneuvoston kansliassa on haettavana

hankepäällikön

määräaikainen tehtävä ajalle 1.2.2019-31.12.2020. Tehtävä on kanslian yhteinen

Hankepäällikkö työskentelee valtioneuvoston hallintoyksikön tietotoimialalla VAHVA -asianhallinnan kehittämishankkeessa. Hankkeessa yhtenäistetään valtioneuvoston asianhallintaan liittyvät käytännöt sekä käyttöönotetaan uusia toimintatapoja tukeva tietojärjestelmä. Ensimmäiset käyttöönotot ovat tapahtuneet keväällä 2018 ja järjestelmää jatkokehitetään sekä levitetään vaiheittain kaikkiin ministeriöihin.  Valtioneuvoston yhteinen asianhallintaratkaisu vaikuttaa kaikkien ministeriöiden toimintaan ja sisältää ministeriöiden yhteiset asiakirja- ja asianhallinnan palvelut. Järjestelmää tulevat käyttämään kaikki ministeriöiden työntekijät.

 

Hankepäällikkönä tehtäviisi kuuluvat mm:

 • valtioneuvoston asianhallinnan kehittämishankkeen ja sen sisältämän projektikokonaisuuden käytännön johtaminen
 • hankkeen aikataulun ja budjetin mukaisen etenemisen johtaminen
 • hankkeeseen liittyvien keskeisten päätösten valmistelu
 • riskien hallinta
 • yhteistyö kaupallisen toimittajan kanssa ja työn ohjaaminen hanketasolla
 • yhteistyö hankkeen projektien projektipäälliköiden, hanketoimiston ja linjaorganisaation edustajien kanssa

Tehtävien menestyksellistä hoitamista tukee soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Lisäksi edellytämme valtion virkamiehiltä vaadittavaa kotimaisten kielten taitoa sekä sujuvaa englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa.

 

Hankepäällikkönä menestyt parhaiten, jos sinulla on:

 • käytännön kokemusta monimutkaisista toiminnan ja tietojärjestelmien kehittämishankkeista, erityisesti asianhallinnan järjestelmähankkeista
 • aikaisempaa kokemusta toiminta- ja loppukäyttäjälähtöisestä hankejohtamisesta
 • kokemusta muutoksen läpiviennistä ja prosessien kehittämisestä
 • tietoteknisten ratkaisujen ja –arkkitehtuurien tuntemusta
 • hanke- ja/tai projektimenetelmien tuntemusta
 • aikaisempaa kokemusta vastaavan tyyppisestä vaativasta kehittämishankkeesta monitoimijaympäristössä

Lisäksi tarvitset:

 • kykyä aktiiviseen toiminnan kehittämiseen
 • kykyä tulokselliseen johtamiseen
 • erinomaisia organisointi-, yhteistyö- ja viestintätaitoja
 • vaativien tilanteiden vuorovaikutus- ja neuvottelutaitoja
 • valtionhallinnon ja/tai valtioneuvoston toimintaympäristön tuntemusta
 • kokonaisuuksien hallintakykyä
 • kykyä kirjalliseen ja suulliseen ilmaisuun
 • kykyä omaksua vaativia asiakokonaisuuksia
 • positiivista asennetta sekä intoa jatkuvaan oppimiseen ja kehittymiseen

Tarjoamme:

 • asiantuntevan työyhteisön
 • mahdollisuuden kehittää koko valtioneuvoston työtapoja
 • modernit ja dynaamiset työtilat Helsingin ytimessä
 • liikunnan ja viriketoiminnan tukea

 

Tehtävän kokonaispalkkaus muotoutuu välille 4770€-6500€ ja hakija voi esittää myös palkkatoiveensa. Palkkaus määräytyy kanslian palkkausjärjestelmän mukaisesti vaativuustasolle 15-17 (4321-5476 euroa/kk) ja lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoritukseen perustuvaa lisää 11-50% tehtäväkohtaisesta palkasta. Tehtävässä voidaan käyttää enintään kuuden kuukauden koeaikaa.

Tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella turvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014).

 

Lisätietoja tehtävästä antavat

toimialajohtaja Max Hamberg p. 0295 160889 tai

tiedonhallintayksikön päällikkö Anne Niemi p. 0295 160891.

 

Valtioneuvoston kanslialle osoitetut hakemukset pyydetään toimittamaan viimeistään 22.11.2018 klo 16.15 mennessä käyttäen ensisijaisesti sähköistä lomaketta osoitteessa www.valtiolle.fi (ID 23-92-2018 ohjaa suoraan ilmoitukseen). Hakemuksen voi toimittaa myös valtioneuvoston kanslian kirjaamoon postiosoitteella PL 23, 00023 VALTIONEUVOSTO tai käyntiosoitteella Ritarikatu 2 B, Helsinki taikka sähköpostitse kirjaamo@vnk.fi.