(Poistunut julkaisusta)

Hankepäällikkö (Vantaa-Kerava sote-keskus)
Vantaan kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 1.7.2020

Vantaan kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimi, Talous- ja hallintopalvelut
Sosiaali- ja terveystoimi

Peltolantie 2 D, 01300 Vantaa

Työsuhteen kesto: Määräaikainen 17.08.2020 (tai sopimuksen mukaan) - 31.12.2022


Haemme nyt energiseen ja tiiviiseen työyhteisöömme

HANKEPÄÄLLIKKÖÄ

muodostamaan, käynnistämään ja johtamaan hanketoimistoa

Ensi vaiheessa tiimissäsi työskentelevät hanketoimiston hallinnollisia toimintoja toteuttava projektikonsultti sekä kaksi projektikoordinaattoria/erityisasiantuntijaa. Hanketoimistoa täydennetään toimestasi edelleen. Työ on itsenäistä ja vaatii innovatiivista, ratkaisukeskeistä työotetta, nopeata päätöksentekokykyä sekä sosiaali- ja terveydenhuollon tuntemusta.

Keskeisiä tehtäväsisältöjäsi ovat: 

  • vastaat hanketoimiston käynnistämissuunnitelman laatimisesta sekä toteutuksen ylläpidosta ja seurannasta 
  • pidät hankkeen tukitoiminnot käynnissä ja varmistat kehittämistyön etenemisen hankesuunnitelman mukaisesti
  • vastaat Keravan ja Vantaan sosiaali- ja terveystoimen vastuulla olevan hanketoimiston tehtävien  ja hankkeiden etenemisen raportoinnista sote-johdolle. Esittelen hankkeen toimintoja ja valmistelutehtävien etenemistä toimialojen johtoryhmille ja tarvittaessa muille kaupungin yhteistyöryhmille ja luottamushenkilöelimille.
  • osallistut ja koordinoi työskentelyyn sisältyvää konsulttityötä johdon linjausten ja hankkeen tavoitteiden mukaisesti
  • toimit hanketoimiston päällikkönä sekä hankehenkilöstön (hanketoimisto ja hankehenkilöstöä) lähiesimiehenä  

Tule kehittämään kanssamme asukkaiden eduksi tulevaisuuden Vantaa-Kerava sote-keskusta !

Vantaan ja Keravan kaupungit tekevät yhteistyössä Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusta ( Sote-keskus )   sekä rakenneuudistusta osana kansallista valmistelua. Hanke toteutetaan sosiaali- ja terveysministeriöltä saatavalla valtionrahoituksella. Vantaan ja Keravan sosiaali- ja terveydenhuollon toimialoilla työskentelee yhteensä lähes 3 500 sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaista.

Tulevaisuuden Sote-keskus hankkeessa luodaan uutta ja kehitetään tulevaisuuden toimintamalleja sosiaali- ja terveydenhuoltoon sekä valmistaudutaan nyt valmistelussa olevaan kansallisen tason sote-uudistukseen. Hankkeessa keskitytään yhteisen vaikuttavuusperusteisen palvelujärjestelmän ja kulttuurin rakentamiseen Vantaa-Keravan sosiaali- ja terveyspalveluihin. Kehittämistyöhön tullaan osallistamaan monialaisten toimijoiden lisäksi myös alueen asukkaita ja muita alueen toimijoita (esim. järjestötoimijat). Hankkeita ohjaa Vantaan ja Keravan kaupunkien johto ja hanke toimii Vantaan ja Keravan sote-johtojen alaisuudessa.  

Lisätietoa hankkeista löydät sosiaali- ja terveysministeriön sivuilta: https://soteuudistus.fi/valtionavustushaut
 

Työsuhteen tietoja

Kelpoisuusvaatimus:  Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto.

Kelpoisuusvaatimuksen lisäksi edellytämme:

  •  vahvaa vuorovaikutteista verkostojen johtamistaitoa 
  • sisäisten ja ulkoisten soteverkostojen laaja-alaista tuntemusta
  • käytännössä osoitettua taitoa ja kykyä itsenäiseen työskentelyyn, tiedon tuottamiseen, analysoimiseen ja tietojohtamiseen
  • johtamis- ja hankejohtamisen osaamista

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaisesti.

Edellytettävät luvat: Ennen valintaa on esitettävä hyväksyttävä työterveyshuollon todistus terveydentilasta.

Työpaikkojen lukumäärä: 1

Koeaika: Tehtävässä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa

Kokoaika-/osa-aikatyö: Kokoaikainen

Palvelusuhteen muoto: Työsuhde

Työaika: 36 h 45 min  /viikko 


Yhteystiedot:

Apulaiskaupunginjohtaja
Timo Aronkytö
P. 050 3121678
timo.aronkyto@vantaa.fi

Tavoitettavissa 8.7.2020 klo 14 - 16 ja 30.7.2020 klo 13.30 - 15.30


Vantaa on vastuullinen työnantaja. Tuemme työntekijöidemme hyvinvointia ja osaamista sekä työyhteisöjen hyvää ilmapiiriä. Kehitämme jatkuvasti esimiestyötämme.

Lähetä hakemuksesi rekrytointijärjestelmämme kautta. Vantaan hakujen hakuaika päättyy klo 16:00.

Rekrytointiprosessissa saatetaan käyttää videohaastattelua.