Hankepäällikkö, Strategiset muutokset (Digivisio 2030)
CSC - Tieteen tietotekniikan keskus oy

Hae työpaikkaa
Alkuperäinen julkaisupäivä 18.11.2020

Digivisio 2030 on yksi vuosikymmenen merkittävimmistä digitalisaatiohankkeista oppimisen ja koulutuksen toimialalla Suomessa. Hankkeessa ovat mukana kaikki korkeakoulut. Digivisio avaa oppimisen kansalliset tietovarannot yksilön ja yhteiskunnan käyttöön, ja se on näköalapaikka korkeakoulusektorin digitalisaatioon ja tulevaisuuteen. Pitkäjänteinen digivisiotyö tukee oppijoiden oppimista läpi elämän sekä mahdollistaa pedagogiikan kehittymisen ja korkeakoulujen uudistumisen. Lisätietoa hankkeesta www.digivisio2030.fi

Hankkeessa työskentelee yhdessä iso konsortio. Hankkeella on laajat sidosryhmät, joiden kanssa tehtävä tiivis yhteistyö on erittäin tärkeää. Hankkeessa rakennetaan uusia teknisiä ratkaisuja ja digitaalisia palveluja, sekä muutetaan kulttuuria ja toimintamalleja korkeakouluissa ja oppimisen ja koulutuksen toimialalla. 

Digivisio 2030 -hankkeen toteutuksesta ja etenemisestä vastaa hankejohtaja, joka toimii myös hanketoimiston johtajana. Hanketoimisto perustetaan CSC:n organisaatioon. Hankekokonaisuus organisoidaan työpaketeiksi, joiden suunnittelusta ja etenemisestä vastaavat hankepäälliköt yhdessä korkeakoulujen kanssa. Työpaketit toimivat tiiviissä yhteistyössä keskenään. Työpakettien alla käynnistetään erillisiä kehitysprojekteja, joiden projektipäälliköitä hankepäälliköt tukevat.

Haemme nyt CSC:lle kokenutta hankepäällikköä vastaamaan Digivisio 2030 –hankkeen Strategiset muutokset –työpaketista, jossa viedään eteenpäin pitkäjänteisesti korkeakoulusektorin toimijoihin vaikuttavia merkittäviä muutoksia sekä Digivisio 2030 -hankkeen tavoitteiden edellyttämiä lainsäädännön muutoksia. Tärkeitä strategisia muutoksia ovat mm. korkeakoulujen yhteisen opintotarjonnan rakentaminen, laajan opetusyhteistyön ja yksilöllisten tutkintojen mahdollistaminen, joustavan oppimisen mallit sekä osaamisen arvioinnin ja osoittamisen kehittäminen. Yhteistyö mm. OKM:n ja muiden ministeriöiden, Opetushallituksen sekä UNIFIn ja Arenen kanssa on oleellista. Strategiset muutokset –työpaketissa luodaan edellytyksiä muiden työpakettien onnistumiselle, ja siten tiivis yhteistyö muiden työpakettien kanssa on erittäin tärkeää.

Arvostamme näyttöä vastaavien strategisten muutosten onnistuneesta läpiviennistä. Edellytämme kokemusta korkeakoulusektorin kehittämisestä ja onnistuneista kehityshankkeista, joissa on useita osapuolia mukana. Hyvä korkeakoulusektorin lainsäädännön ja toimintaympäristön tuntemus, samoin kuin korkeakouluopetuksen ja oppimisen prosessien, ja tukipalveluiden tuntemus, katsotaan eduksi.

Odotamme hankepäälliköltä kykyä viedä asioita määrätietoisesti eteenpäin haastavassakin toimintaympäristössä sekä kykyä arvioida muutosten edellytyksiä ja vaikutuksia sekä tunnistaa ne kohdat, joihin pitää pystyä vaikuttamaan. Tehtävässä tarvitaan erinomaisia yhteistyö- ja neuvottelutaitoja, pitkäjänteisyyttä ja analyyttisyyttä. Tarjoamme mielenkiintoisen tehtävän oppimisen ja koulutuksen digitalisaation ytimessä, näköalapaikalla, missä pääset haastamaan itsesi. Tehtävä mahdollistaa osittaisen etätyöskentelyn.

Lähetä hakemuksesi, jossa mainitset myös palkkatoiveesi 3.12.2020 mennessä rekrytointisivustomme kautta osoitteessa www.csc.fi/rekry


 

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot