Hankepäällikkö, Digipedagogiikka (Digivisio 2030)
CSC - Tieteen tietotekniikan keskus oy

Hae työpaikkaa
Alkuperäinen julkaisupäivä 18.11.2020

Digivisio 2030 on yksi vuosikymmenen merkittävimmistä digitalisaatiohankkeista oppimisen ja koulutuksen toimialalla Suomessa. Hankkeessa ovat mukana kaikki korkeakoulut. Digivisio avaa oppimisen kansalliset tietovarannot yksilön ja yhteiskunnan käyttöön, ja se on näköalapaikka korkeakoulusektorin digitalisaatioon ja tulevaisuuteen. Pitkäjänteinen digivisiotyö tukee oppijoiden oppimista läpi elämän sekä mahdollistaa pedagogiikan kehittymisen ja korkeakoulujen uudistumisen. Lisätietoa hankkeesta www.digivisio2030.fi

Hankkeessa työskentelee yhdessä iso konsortio. Hankkeella on laajat sidosryhmät, joiden kanssa tehtävä tiivis yhteistyö on erittäin tärkeää. Hankkeessa rakennetaan uusia teknisiä ratkaisuja ja digitaalisia palveluja, sekä muutetaan kulttuuria ja toimintamalleja korkeakouluissa ja oppimisen ja koulutuksen toimialalla. 

Digivisio 2030 -hankkeen toteutuksesta ja etenemisestä vastaa hankejohtaja, joka toimii myös hanketoimiston johtajana. Hanketoimisto perustetaan CSC:n organisaatioon. Hankekokonaisuus organisoidaan työpaketeiksi, joiden suunnittelusta ja etenemisestä vastaavat hankepäälliköt yhdessä korkeakoulujen kanssa. Työpaketit toimivat tiiviissä yhteistyössä keskenään. Työpakettien alla käynnistetään erillisiä kehitysprojekteja, joiden projektipäälliköitä hankepäälliköt tukevat.

Haemme nyt CSC:lle kokenutta hankepäällikköä vastaamaan Digivisio 2030 –hankkeen Digipedagogiikka -työpaketista. Työpaketin tavoitteena on luoda korkeakoulujen kanssa yhdessä tarvittavat yhteiset toimintamallit ja työkalut digipedagogiikan kehittämiseen ja toimeenpanoon. Digipedagogiikan kokonaisuus tulee sitoa muutosjohtamisen ohjelmaan, joka tehdään Toiminnallinen muutos ja muutosjohtaminen -työpaketissa.  Hankepäällikön on tärkeä tunnistaa rajapinnat käynnissä olevaan työhän sekä tunnistaa, arvioida ja hyödyntää mahdollisimman hyvin jo tehty työ.

Arvostamme kokemusta digipedagogiikan soveltamisesta omassa työssä, sekä sen kehittämisestä korkeakoulujen yhteistyössä. Kokemus verkostomaisesta kehittämistyöstä ja yhteiskehittämisestä katsotaan eduksi, samoin kuin kokemus kansainvälisestä yhteistyöstä.

Odotamme hankepäälliköltä digipedagogiikan teoreettisen perustan ja tutkimuksen trendien ymmärrystä, sekä erityisesti kiinnostusta niiden soveltamiseen. Erittäin hyvät yhteistyötaidot ovat edellytys työssä menestymiselle, samoin kuin kyky viedä vahvalla omalla näkemyksellä asioita määrätietoisesti ja pitkäjänteisesti eteenpäin. Tehtävässä tarvitaan hyvää toimeenpanokykyä ja erinomaisia neuvottelutaitoja. Tarjoamme mielenkiintoisen tehtävän oppimisen ja koulutuksen digitalisaation ytimessä, näköalapaikalla, missä pääset haastamaan itsesi. Tehtävä mahdollistaa osittaisen etätyöskentelyn. 

 

Lähetä hakemuksesi, jossa mainitset myös palkkatoiveesi 3.12.2020 mennessä rekrytointisivustomme kautta osoitteessa www.csc.fi/rekry

 

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot