Hankepäällikkö, Arkkitehtuuri, tekniset ratkaisut ja tietoturva (Digivisio 2030)
CSC - Tieteen tietotekniikan keskus oy

Hae työpaikkaa
Alkuperäinen julkaisupäivä 18.11.2020

Digivisio 2030 on yksi vuosikymmenen merkittävimmistä digitalisaatiohankkeista oppimisen ja koulutuksen toimialalla Suomessa. Hankkeessa ovat mukana kaikki korkeakoulut. Digivisio avaa oppimisen kansalliset tietovarannot yksilön ja yhteiskunnan käyttöön, ja se on näköalapaikka korkeakoulusektorin digitalisaatioon ja tulevaisuuteen. Pitkäjänteinen digivisiotyö tukee oppijoiden oppimista läpi elämän sekä mahdollistaa pedagogiikan kehittymisen ja korkeakoulujen uudistumisen. Lisätietoa hankkeesta www.digivisio2030.fi

Hankkeessa työskentelee yhdessä iso konsortio. Hankkeella on laajat sidosryhmät, joiden kanssa tehtävä tiivis yhteistyö on erittäin tärkeää. Hankkeessa rakennetaan uusia teknisiä ratkaisuja ja digitaalisia palveluja, sekä muutetaan kulttuuria ja toimintamalleja korkeakouluissa ja oppimisen ja koulutuksen toimialalla. 

Digivisio 2030 hankkeen toteutuksesta ja etenemisestä vastaa hankejohtaja, joka toimii myös hanketoimiston johtajana. Hanketoimisto perustetaan CSC:n organisaatioon. Hankekokonaisuus organisoidaan työpaketeiksi, joiden suunnittelusta ja etenemisestä vastaavat hankepäälliköt yhdessä korkeakoulujen kanssa. Työpaketit toimivat tiiviissä yhteistyössä keskenään. Työpakettien alla käynnistetään erillisiä kehitysprojekteja, joiden projektipäälliköitä hankepäälliköt tukevat.

Haemme nyt CSC:lle kokenutta hankepäällikköä vastaamaan Digivisio 2030 –hankkeen Arkkitehtuuri, tekniset ratkaisut ja tietoturva -työpaketin vetämisestä. Työpaketissa suunnitellaan Digivisio 2030 kokonaisuuden tekninen arkkitehtuuri, ja määritellään rajapinnat sekä yhteentoimivuus kansallisiin ja tärkeimpiin korkeakoulukohtaisiin järjestelmiin. Työpaketissa rakennetaan merkittäviä uusia kansallisia yhteisiä teknisiä ratkaisuja, ja digitaalisia palveluja, esimerkiksi identiteetinhallintaan ja oppijan omien tietojen hallintaan liittyen. Yksittäisten ratkaisujen ja palvelujen kehitystyö organisoidaan erillisiksi projekteiksi, joiden ohjaamisesta ja hallinnasta hankepäällikkö vastaa. Yhteistyö olemassa olevien verkostojen sekä järjestelmätoimittajien kanssa on erittäin tärkeä osa työtä.

Arvostamme vankkaa näyttöä menestyksekkäästi hoidetuista suurista järjestelmäkehityshankkeista, sekä isojen kokonaisuuksien hallinnasta, joissa tehty digitaalista transformaatiota. Tehtävä edellyttää kokemusta sekä valmistuotteiden että räätälöityjen avoimen lähdekoodin ratkaisujen tilaamisesta. Lisäksi edellytämme kokemusta ketterän kehittämisen suunnittelusta hanke- ja projektitasolla. Aiempi kokemus esimiestyöstä on toivottavaa. Sertifikaatit (esim. TOGAF, COBIT ja projektinhallinnan alueen sertfikaatit) katsotaan tehtävässä eduksi.

Odotamme hankepäälliköltä korkeakoulutuksen toimialaosaamista sekä järjestelmä- ja arkkitehtuurituntemusta. Tehtävässä tarvitaan erinomaisia yhteistyö- ja neuvottelutaitoja ja kykyä keskustella sekä toiminnan että teknologian osaajien kanssa. Verkostoitumisen taidot sekä määrätietoisuus ja tavoitteellisuus ovat tehtävässä menestymisen edellytyksiä.  Tarjoamme mielenkiintoisen tehtävän oppimisen ja koulutuksen digitalisaation ytimessä, näköalapaikalla, missä pääset haastamaan itsesi. Tehtävä mahdollistaa myös osittaisen etätyöskentelyn.

 

Lähetä hakemuksesi, jossa mainitset myös palkkatoiveesi 3.12.2020 mennessä rekrytointisivustomme kautta osoitteessa www.csc.fi/rekry

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot