(Poistunut julkaisusta)

Hanke/Ohjelmapäällikkö
Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori

Alkuperäinen julkaisupäivä 13.5.2019

ETSIMME HANKE/OHJELMAPÄÄLLIKKÖÄ (Aiemmin haettavana ollut tehtävä uudelleen hakuun)

Haettavassa tehtävässä hanke/ohjelmapäällikkö vastaa vaativista tuotteistettujen palveluiden käyttöönotoista eri valtion virastoille. Käyttöönotot voivat sisältää päätelaite-, käyttöpalvelu-, viestintätekniikka- ja tietoliikenneuudistuksia sekä rakenteellista yhtenäistämistä.

Hankkeissa/ohjelmissa uudistetaan valtion virastojen perustietotekniikkapalveluita käyttäen Valtorin tuotteistamia valtion yhteisiä toimialariippumattomia ICT-palveluita. Hankkeiden/ohjelmien keskeisimmät ajurit ovat tarve yhtenäistää perustietotekniikkapalveluita sekä laskea niiden kustannuksia. Hanke/ohjelmapäällikön vastuualueeseen kuuluu muun muassa hankkeen/ohjelman vaiheistaminen, toimiminen osana myyntitiimiä, aikataulun ja budjetin etenemisen johtaminen, hanke/ohjelma projektikokonaisuuden koordinointi sekä keskeisten päätösten valmistelu, riskien hallinta, raportointi ja viestintä.

Hakijalta odotamme:
että omaat vahvaa näyttöä prosessien ja toimintatapojen kehittämisestä useamman vuoden työkokemuksella. Sinulla on aktiivinen ja järjestelmällinen ote toimintatapojen rakentamisessa, mittarien määrittelyssä ja seuraamisessa sekä sidosryhmien haastamisessa rakentavasti. Odotamme saavamme joukkoomme reippaan ja aikaansaavan työkaverin.

Hakemamme henkilö hallitsee niin monimutkaiset asiakokonaisuudet kuin vaativat vuorovaikutustilanteet, on hyvä priorisoimaan, organisoimaan ja toimimaan yhdessä sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien kanssa.

Kuvaus odotuksista:
- hyvä esiintyjä, osaa yksinkertaistaa monimutkaiset asiat ymmärrettäviksi kokonaisuuksiksi
- osaa hahmottaa kokonaisuuksia yksityiskohtien viidakosta
- kykyä luoda tai parantaa prosesseja

Luemme eduksi projektihallinnan sertifikaatit sekä seuraavat ominaisuudet:
- positiivinen
- yhteistyökykyinen
- yhteishengenluoja

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää:
- Erinomaista projektinhallintaosaamista ja kokemusta laajojen ICT-muutosten läpiviennistä.
- Hyviä vuorovaikutustaitoja ja kykyä napakkaan kirjalliseen ja suulliseen viestintään.
- Järjestelmällistä työskentelytapaa ja nopeaa omaksumiskykyä.
- Sitoutumista monivuotiseen ja vaiheiseen tehtävään.
- Soveltuvaa korkeakoulututkintoa tai muuten hankittua pätevyyttä johtaa useiden projektien muodostamaa kokonaisuutta

Muut tehtävään liittyvät tiedot:
Tehtävän toivottu aloitusajankohta on kesäkuu tai sopimuksen mukaan. Tehtävään valittaviksi ehdotettavista henkilöistä tehdään hakijan suostumuksella turvallisuusselvitys.

Hakeminen:
Haethan tehtävää 31.5.2019 klo 16:21 mennessä www.valtiolle.fi-portaalin kautta (tehtävän ID nro: 28-30-2019 ).

Lisätietoja antavat:
Harri Mäkelä
Ryhmäpäällikkö
Puh. 0295 504 3000
Sähköposti: harri.makela@valtori.fi