(Poistunut julkaisusta)

Hankekoordinaattori
Seinäjoen seurakunta

Alkuperäinen julkaisupäivä 21.2.2020

Jyväskylän seurakunnassa, Seinäjoen seurakunnassa ja Vaasan seurakuntayhtymässä on avoinna yhteinen
HANKEKOORDINAATTORIN määräaikainen työsuhde 31.12.2023 saakka.

Hankekoordinaattorin tehtäviin kuuluu muun muassa EU:n rakennerahastojen rahoitusvaihtoehtoihin perehtyminen, keskustelu ja ideointi seurakuntien eri työalojen kanssa mahdollisista EU-hankkeista, hankehakemusten laadinta, seurakuntien työntekijöiden opastaminen ja neuvominen hankkeiden läpiviemisessä, EU:n edellyttämistä tilitys- ja hankeraportoinneista huolehtiminen sekä hankkeen väli- ja loppuraporttien laadinta. EU-rahoituksen lisäksi hankekoordinaattorin tulisi mahdollisuuksien mukaan hankkia seurakuntien toiminnalle rahoitusta myös muilta tahoilta.

Hankekoordinaattorin työnantajaksi määräytyy se seurakuntatalous, joka on maantieteellisesti lähimpänä valittavan hankekoordinaattorin kotipaikkaa tai joka on muusta syystä valittavalle henkilölle soveltuvin. Työntekopaikkana voi olla siis joko Jyväskylä, Seinäjoki tai Vaasa. Hakijalla on oltava mahdollisuus oman auton käyttöön, sillä työtä tehdään kuitenkin kaikissa edellä mainituissa seurakunnissa.

Hankekoordinaattorin kelpoisuusvaatimukset ovat ammatillinen osaaminen sekä soveltuva koulutus tai tutkinto. Hakijalta vaaditaan hankerahoituksiin liittyvistä tehtävistä hankittua työkokemusta. Lisäksi, koska Vaasan seurakuntayhtymään kuuluu myös ruotsinkielinen seurakunta, katsotaan myös ruotsin kielen suullinen ja kirjallinen taito eduksi.

Hakuaika päättyy 15.3.2020 klo 16. Sähköiset hakemukset KirkkoHR-palvelun kautta. Haastattelut pidetään perjantaina 20.3.2020 klo 9-16 välisenä aikana Seinäjoella.

Työaika määräytyy KirVESTES:in toimistotyöajan mukaan (100 %). Työsuhteen palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 503 mukaan. Valittavan henkilön tulee esittää varaukseton lääkärintodistus. Valinnassa noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Lisätietoja antavat Jyväskylän seurakunnan hallintojohtaja Anu Lajunen, puh. 050-340 9888, Seinäjoen seurakunnan hallintojohtaja Paula Perälampi, puh. 044-746 2014 ja Vaasan seurakuntayhtymän talousjohtaja Juha Silander, puh. 044-480 8400. Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@evl.fi.