(Poistunut julkaisusta)

Hankekoordinaattori
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 6.6.2019

Hankekoordinaattori

Työavain 1-73-19
Määräaikainen työsuhde alkaen 01.08.2019 (päättyy 30.04.2021)
Hakuaika päättyy 19.06.2019 kello 15:45
Espoon kaupunki , Otakaari 5 02150 Espoo
Konsernihallinto, Elinkeino ja kaupunkikehitys/Maahanmuuttoasiat
Muu

Tehtävän kuvaus: Oletko tulostavoitteinen ja taitava verkostojen johtaja? Onko sinulla tuoreita ideoita kansainvälisten osaajien työllistymiseksi? Sukkuloitko sujuvasti yliopistojen, korkeakoulujen ja kansainvälistyvien yritysten välillä? Espoon kaupunki etsii innovatiivista projektikoordinaattoria 1.8.2019-30.4.2021 toteutettavaan osahankkeeseensa, joka on osa laajempaa Helsingin kaupungin johtamaa 12 toimijan Kansainväliset osaajat yritysten kasvun vauhdittajina -projektia. Hankekokonaisuus kytkeytyy tiiviisti kansallisen tason Talent Boost -ohjelmaan. Kansainväliset osaajat yritysten kasvun vauhdittajina -hankkeen tavoitteena on houkutella erityisesti työvoimapula-aloilla työskenteleviä ulkomaisia asiantuntijoita pääkaupunkiseudun yrityksiin, tukea yritysten kansainvälistymistä sekä helpottaa alueella jo olevien kansainvälisten osaajien asettautumista ja työmarkkinoille kiinnittymistä. Lisäksi hankkeella vahvistetaan pääkaupunkiseudun kansainvälisen osaajatoiminnan ekosysteemiä kehittämällä osaajien houkuttelun, asettautumisen ja pitämisen kannalta keskeisten toimijoiden välistä yhteistyötä ja sen koordinaatiota. Espoon osahankkeessa keskitytään erityisesti edistämään alueen korkeakoulujen ja yliopistojen kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden työllistymistä yrityksiin. Tehtävänäsi on löytää kansainvälisille osaajille alueen yrityksistä harjoittelu-, opinnäytetyö- ja työpaikkoja. Osaat tunnistaa ja löytää kasvu- ja kansainvälistymishakuiset yritykset ja kontaktoit niitä rohkeasti ja tuloksellisesti. Tunnet eri toimijoiden yrityksille suuntaamat palvelut ja rahoitusmahdollisuudet. Vaikutat eri verkostoissa tavalla, joka luo myönteistä mielikuvaa kansainvälisen osaajan palkkaamisesta. Toimit linkkinä alueen yliopistojen ja korkeakoulujen sekä yritysten välillä. Kartoitat yrityksen osaamis- ja rekrytointitarpeet ja yhteistyössä yliopistojen ja korkeakoulujen hanketyöntekijöiden kanssa löydät yrityksen tarpeita vastaavan osaajan kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden tai Suomeen töihin muuttaneiden henkilöiden puolisoiden joukosta. Järjestät hankkeen tavoitteita edistäviä tapahtumia itsenäisesti ja yhteistyössä muiden hanketoimijoiden kanssa. Vastaat Espoon kaupungin osahankkeen projektihallinnointiin liittyvistä tehtävistä, mm. hankkeen toiminnan tulosten ja vaikuttavuuden seurannasta, viestinnästä, toiminnan ja tulosten raportoinnista sekä maksatushakemuksessa tarvittavien tietojen kokoamisesta. Teet tiivistä yhteistyötä hankkeen koko toimijaverkoston kanssa ja osallistut yritysasiakkuus-projektiryhmän työskentelyyn sekä kansalliseen Talent Boost -verkostotyöhön Espoon kaupungin edustajana.


Kelpoisuusvaatimus: Soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa

Tehtävässä edellytetään : • kokemusta yritysyhteistyöstä • hyvää paikallisen yrityskentän tuntemusta sekä yritysten rekrytointi- ja osaamistarpeiden ymmärrystä • osaamista korkeasti koulutettujen kansainvälisten osaajien työllistymisen haasteiden ratkaisemisesta • yliopistojen ja korkeakoulujen toimintaympäristöjen tuntemusta • näyttöä tuloksellisesta ja vaikuttavasta toiminnasta • vankkaa verkostotyön käytännön osaamista • erinomaisia vuorovaikutus- ja neuvottelutaitoja • hyvää paineensietokykyä • kykyä itsenäiseen työskentelyyn • projektihallinnointiin liittyvää osaamista • viestintätaitoja • erinomaista suomen ja englannin kielen taitoa


Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja
Tehtäväkohtainen palkka: 3400€/kk
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus
Työaika: 36 h 45 min / viikko


Espoo on yli 280 000 ihmisen kotikaupunki, joka työllistää lähes 14 000 työntekijää. Suomen toiseksi suurimpana kaupunkina Espoo on elävä, kasvava, kehittyvä ja viihtyisä asuinpaikka. Tarjoamme asukkaillemme monipuoliset palvelut, hyvät liikenneyhteydet, hyvin hoidetut viher- ja ulkoilualueet, hyvät koulutusmahdollisuudet ja monia muita ihmisten hyvinvoinnille tärkeitä asioita. Haluamme, että työntekijämme voivat hyvin, kehittävät omaa osaamistaan ja ammattitaitoaan sekä tuntevat työn iloa omasta työstään. Haluamme, että viihdyt Espoossa ja pääset kehittymään maan parhaiden osaajien joukossa. Espoon kaupunki on savuton työpaikka.

Lisätietoja tehtävästä
Maahanmuuttoasioiden päällikkö Teemu Haapalehto
046 877 3200