Hankejohtaja
Valtiokonttori

Hae työpaikkaa
Alkuperäinen julkaisupäivä 30.6.2021

Tehtävän kuvaus
Valtiokonttorin tulevana tehtävänä on yhteistyössä valtiovarainministeriön kanssa toteuttaa EU:n elvytysrahastosta myönnettävän rahoituksen kansallisessa toimeenpanossa tarvittava tietojärjestelmäkokonaisuus sekä siihen liittyvä ohjeistus ja tuki. Toimeenpanossa hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan valtiolla jo käytössä olevia tietojärjestelmiä. Tehtävän edellytyksenä on, että valtiovarainministeriö osoittaa sitä varten Valtiokonttorille rahoituksen. Ministeriöt raportoivat hallinnonalojensa rahoitetuista hankkeista yhteiseen tietojärjestelmäkokonaisuuteen varojen käytön seurantaa ja valvontaa varten.
 
Haettavana olevassa tehtävässä toimit hankejohtajana vastaten hankkeen etenemisestä sekä toimintaprosessien ja tietojärjestelmien käyttöönotosta. Vastaat myös yhteistyöstä ministeriöiden, tulevan rahoituksen saajien sekä EU:n komission kanssa ja osallistut varojen käytön raportointia, seurantaa ja valvontaa koskevien ratkaisujen valmisteluun. Tehtäväkokonaisuus on uusi.
 
Tarjoamme sinulle yhteiskunnallisesti merkittävän, haastavan tehtävän sekä mukavan ja kannustavan työyhteisön. Toimintaamme ohjaavat yhteiset arvomme Yhteiskunnan hyvä, Asiakkaan hyvä sekä Hyvinvointi ja kehitys. Käytössämme ovat  nykyaikaiset ja jatkuvasti kehittyvät työvälineet ja pidämme huolta henkilöstömme työhyvinvoinnista ja osaamisesta.
 
Hakijalta odotamme
Haemme julkisen hallinnon osaajaa, jolla on näyttöjä tuloksellisesta kehittämistyön johtamisesta ja toimeenpanosta. Sinulla on aikaisempaa johtamiskokemusta sekä kyky pitää langat käsissä. 
 
Odotamme sinulta:
• vahvaa kokemusta julkisen hallinnon toimintatapojen kehittämisestä
• näyttöjä tuloksellisesta johtamisesta ja esimiestyöstä sekä sidosryhmäyhteistyöstä
• hyviä yhteistyötaitoja
• erinomaista englannin suullista ja kirjallista taitoa sekä hyvää ruotsin kielen taitoa
• tehtävään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa
 
Eduksi luetaan:
• kokemus digitalisaation hyödyntämisestä ja nykyaikaisesta ICT-kehittämisestä
• osaaminen hallinnon toimintatavoista sekä tiedonhallinnan järjestämisestä
• osaaminen lainsäädännön soveltamisesta ja siihen perustuvien ohjeiden laadinnasta
• valtion taloushallinnon tuntemus
• kokemus kansainvälisestä, erityisesti EU-yhteistyöstä

Tehtävän tiedot
Tehtävän kesto: Vakinainen 
Työaika: Virastotyöaika 
Tehtävä alkaa: 1.9.2021 
Aloitusajankohdasta sovitaan valittavan henkilön kanssa.
Tehtävässä noudatetaan 4kk koeaikaa.
 
Tehtävän hakemista koskevat tiedot
Hae viimeistään: 3.8.2021 16:15 
ID: 28-781-2021

Palkkaukseen liittyvät tiedot
Valtiokonttorissa palkkaus määräytyy tehtävän vaativuuden ja henkilökohtaisen työsuorituksen mukaan. Tehtävän vaativuus tulee sijoittumaan palkkaryhmiin 11-12 (5142,32 - 5688,17 €/kk). Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuvaa palkanosaa, joka on enimmillään 50 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta. Tehtävän palkkaus määritellään, kun Valtiokonttorille tuleva tehtäväkokonaisuus on täsmentynyt, kuitenkin viimeistään tehtävän alkuun mennessä. Voit esittää myös oman palkkatoiveesi. 
  
Toimipiste
Valtiokonttori, Helsingin toimipiste
Sörnäisten rantatie 13
00054 Valtiokonttori

Muut tehtävään liittyvät tiedot
Haastattelut järjestetään turvallisuus ja epidemiatilanne huomioiden, joko Teamssin kautta tai harkittaessa Valtiokonttorin toimistolla.
 
Tehtävästä lisätietoja antavat: 
29.6.-30.6.2021 Mari Näätsaari Yksikönjohtaja puh. 0295 502 259 mari.naatsaari@valtiokonttori.fi
5.7.-16.7.2021 Timo Laitinen Pääjohtaja puh. 0295 502 200 timo.laitinen@valtiokonttori.fi
27.7. klo 10-11, 2.8.-3.8.2021 Mari Näätsaari Yksikönjohtaja puh. 0295 502 259  mari.naatsaari@valtiokonttori.fi

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot