Hankecontroller, ylitarkastaja
Väylävirasto

Alkuperäinen julkaisupäivä 8.7.2020

Viran/tehtävän kuvaus

Väylävirasto hakee controlleria vakituiseen ylitarkastajan virkaan. Valittava
henkilö työskentelee talousosastolla controller- palveluissa. Tehtävät sisältävät mm:

 • nimettyjen hankkeiden talousraportointia kuukausittain yhdessä projektitiimin (projektipäällikkö, projekti-insinööri, projektinhallinnan asiantuntija ja konsultti) kanssa
 • teemaohjelmien raportointia ja seurantaa
 • hankkeiden määrärahojen ja valtuuden seurantaa ja koordinointia
 • hankkeiden talouden kontrollien seurantaa
 • projektitiimin tukemista, ohjeistamista ja avustamista kaikissa hankkeen talousasioissa
 • erinäisiä ad hoc-selvityksiä ja raportointia
 • erilaisia talouteen liittyviä kehittämistehtäviä

Työ on itsenäistä sovittujen pelisääntöjen puitteissa ja sitä ohjaa myös substanssin asiantuntijoiden esittämät tarpeet ja toiveet talouden raportoinnin suhteen. Tehtävät vaativat näkemystä toiminnan kehittämisestä virastossa.

Turvallisuusselvitys

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (turvallisuusselvityslaki 726/2014).
Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi.

Hakijalta odotamme

Tehtävän menestyksellistä hoitamista edesauttaa soveltuva korkeakoulututkinto (esim. tradenomi tai KTM) ja vähintään muutaman vuoden kokemus taloushallinnon tehtävistä. Valtion taloushallintoa koskevien lakien, asetusten ja muiden määräysten tuntemus luetaan eduksi.
Hakijoilta odotetaan laskenta- ja raportointijärjestelmien vankkaa osaamista ja hyviä Excel-taitoja.
Tehtävissä vaaditaan lisäksi hyviä yhteistyö- ja koordinointitaitoja, sekä ongelmanratkaisu- ja päätöksentekokykyä. Valittavalta henkilöltä odotetaan kykyä hallinnoida laajoja kokonaisuuksia ja ymmärrystä toiminnan olennaisista tekijöistä ja sidosryhmien tarpeista. Odotamme myös paineensietokykyä, oma-aloitteisuutta sekä itsenäistä työotetta.

Palkkaukseen liittyvät tiedot

Palkkaus määräytyy Väyläviraston palkkausjärjestelmän mukaisesti tehtävän vaativuuden ja henkilökohtaisen suoriutumisen perusteella.

Edut

 • Joustava työaika
 • etätyömahdollisuus
 • Smartumin liikunta- ja kulttuurietu
 • työmatkaetu
 • työnantajan tukema lounas.

Muut tehtävään liittyvät tiedot

Tehtävää täytettäessä tehdään mahdollisesti soveltuvuusarviointi.
Tehtävän täytössä voidaan noudattaa max. kuuden (6) kuukauden koeaikaa.
VÄYLÄ/4416/01.01.01/2020


Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID-numero. Hakemuksia ei palauteta.

Väylävirasto
PL 33 (Opastinsilta 12 A)
00521
Helsinki

Tässä vaiheessa toivomme hakemuksen liitteeksi vain CV:n. Muut mahdolliset liitteet pyydämme rekrytoinnin edetessä.

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot