(Poistunut julkaisusta)

Hankeasiantuntija
Helsingin kaupunki / Kaupunginkanslia

Alkuperäinen julkaisupäivä 5.1.2021

Haemme hankeasiantuntijaa Helsingin kaupungin ja Forum Virium Helsingin yhteiseen Fiksu Kaupunki - Helsinki Innovation Districts -hankkeeseen. 

Hankkeessa koordinoidaan useissa kaupunginosissa toteutettavaa kaupunkikehityksen innovaatio- ja kehitystoimintaa. Kohdealueita ovat mm. Keski-Pasila, Kannelmäki-Malminkartano, Malmi ja Mellunkylä.

Hankeasiantuntija vastaa alueiden välisestä yhteistyöstä ja varmistaa hankkeen tulosten jakamisen ja jalkautuksen alueiden välillä. Hankeasiantuntija sukkuloi sujuvasti Helsingin kaupungin aluerakentamisyksikön ja sen lukuisten projektien sekä Fiksu Kaupunki -hankkeen teema-alueiden välillä ja tunnistaa niistä synergioita. Olennaista on välittää kertyvää tietoa ja kokemusta, sekä käydä vuoropuhelua yritysmaailman ja kehittäjäyhteisöjen kanssa. Lisäksi hankeasiantuntijan tehtävänä on suunnitella, miten hankitut opit skaalataan aluerakentamisyksikön ja koko kaupunkiyhteisön käyttöön. 

Ydintyöyhteisö muodostuu Helsingin kaupunginkanslian aluerakentamisen ja asumisen yksiköiden sekä kaupungin innovaatioyhtiö Forum Viriumin työntekijöistä. Tiimissä on osaamista kaupunkikehityksestä, innovaatiotoiminnan johtamisesta, kokeilujen ja pilottien läpiviemisestä, teknistä asiantuntemusta digitaalisista palveluista, palvelumuotoilusta ja asukasymmärryksen kerryttämisestä sekä viestinnästä.

Tehtävän kelpoisuusehtona on soveltuva korkeakoulututkinto. Työkieli tehtävässä on suomi.

Tehtävässä onnistuminen edellyttää pitkäjänteisyyttä, systemaattisuutta ja taitoa löytää laajempaa vaikuttavuutta lupaaville ratkaisuille. Olennaista on kyky välittää tietoa ja kokemusta sekä fasilitoida keskustelua kaupungin eri yksiköiden kesken. Tehtävässä suoriutumista edesauttaa kaupunkiorganisaation tuntemus, erinomaiset yhteistyö-, kommunikointi- ja viestintätaidot sekä aikaisempi tehtävää tukeva työkokemus.

Lisääthän hakemukseen oman CV:n