(Poistunut julkaisusta)

Hankeasiantuntija
Vantaan seurakunnat

Alkuperäinen julkaisupäivä 26.9.2019

Vantaan seurakunnat haluaa kehittää strategiapohjaista hanketyöskentelyä sekä vahvistaa pitkäjänteistä tiedolla johtamista, joten haemme nyt yhteisen seurakuntatyön asiantuntijajoukkoon hankeasiantuntijaa.

Hankeasiantuntijan tehtävänä on yhdessä seurakuntien kanssa kehittää hanketyöskentelyä, rakentaa ja tukea hankeprosesseja sekä koordinoida hankkeiden toteutusta ja vahvistaa hankkeiden yhteistä vaikuttavuutta. Hankeasiantuntija vahvistaa hanketyöskentelyn osaamista, avoimuutta ja vaikuttavuutta, edistää uusien seurakunnallisten innovaatioiden syntymistä, kehittää ja vahvistaa verkostoyhteistyötä sekä toimii hankkeiden fasilitoijana. Hankeasiantuntija myös tukee seurakuntia ja työryhmiä yhteisten tapahtumien suunnittelussa tarjoten menetelmiä ja työkaluja tapahtumasuunnittelun tueksi sekä auttaa löytämään kumppaneita tapahtumien järjestämiseen ja toteuttamaan palvelumuotoiluprosesseja tapahtumaidean kehittämiseen. Hankeasiantuntija toimii tiiviissä yhteistyössä hankkeiden vetäjien ja hankkeista vastaavien kirkkoherrojen kanssa hankkeiden toteutuksen tukena. Hankeasiantuntija ja hankesuunnittelija toimivat työparina vahvistaen ilmiöpohjaista toimintatapaa, projektimaista työtapaa ja yhdessä tekemisen kulttuuria Vantaan seurakunnissa.

Haemme oma-aloitteista, innovatiivista ja idearikasta hanketyön ammattilaista, jolla on vahvat yhteistyö- ja tiimityötaidot sekä hyvää organisointikykyä. Hakijan vahvuuksia ovat erinomaiset verkostoitumistaidot, kehittävä työote sekä aikaisempi käytännön kokemus hankkeiden toteutuksesta.

Tehtävän hoitaminen edellyttää soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa tai ammattikorkeakoulututkintoa tai vastaavaa teoreettista osaamista, hanketyöskentelyn monipuolista tuntemusta ja työkokemusta. Lisäksi edellytämme fasilitointi- ja palvelumuotoiluosaamista, kokemusta kouluttajana toimimisesta ja tapahtumien tuottamisesta sekä hyviä viestintätaitoja ja hyvää suomen ja tyydyttävää ruotsin kielen taitoa. Tehtävään valittavan tulee olla Suomen evankelis-luterilaisen kirkon konfirmoitu jäsen.

Hankeasiantuntijan tehtävä on kokoaikainen ja toistaiseksi voimassa oleva. Palkkaus määräytyy KirVESTES:n mukaisesti ja sijoittuu vaativuusryhmään 602, peruspalkka on 3186,99 euroa. Lisäksi voidaan maksaa Valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Tehtävään hakeminen tapahtuu KirkkoHR-rekrytointijärjestelmän kautta 11.10.2019 klo 16 mennessä. Haastattelut ovat 14.10. ja 16.10. iltapäivällä.

Lisätietoja tehtävästä antaa yhteisen seurakuntatyön johtaja Kirsi Rantala, puh. 044 422 0345, to 3.10. klo 10-11 ja ke 9.10. klo 10-11.