(Poistunut julkaisusta)

Hankeasiantuntija
Jyväskylän yliopisto

Alkuperäinen julkaisupäivä 14.6.2018

Jyväskylän keskustassa sijaitsevan yliopiston kauniilla puistokampuksella sykkii monitieteinen ja moderni tiedeyliopisto – ihmisläheinen ja dynaaminen yhteisö, jonka 2 500 asiantuntijaa ja 15 000 opiskelijaa etsivät ja löytävät vastauksia huomisenkysymyksiin. Jyväskylän yliopisto on ollut tulevaisuuden palveluksessa jo vuodesta 1863, jolloin suomenkielinen opettajankoulutus sai alkunsa täältä. Voimanlähteenämme on moniarvoinen vuoropuhelu tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnan välillä. Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta – sytytämme taidon, tiedon ja intohimon elää viisaasti ihmiskunnan parhaaksi.

Haettavana on hankeasiantuntijan tehtävä 1.8.2018 alkaen toistaiseksi.


Yliopistopalveluiden tehtävänä on toimia yliopiston hallituksen ja rehtorin yleisenä valmistelu- ja toimeenpanoelimenä, antaa hallinnollisia ohjeita ja toimintaa tukevia palveluja, valvoa ohjeiden ja määräysten noudattamista sekä tehdä aloitteita yliopiston toiminnan kehittämiseksi.


Jyväskylän yliopiston Palvelukeskus -vastuualue hoitaa yliopiston talous- ja henkilöstöhallinnon, matkahallinnon, hankehallinnon ja sihteeritoimintojen tehtäväkokonaisuuksia yhteistyössä yliopiston tiedekuntien, laitosten, erillislaitosten, sekä Yliopistopalvelujen muiden vastuualueiden kanssa.     


Hankeasiantuntijan tehtäviin kuuluu hankkeiden budjetoinnin tuki, tutkimustietojärjestelmä Converiksen hankeosioon liittyvät tehtävät, hankkeiden toteutusvaiheen hallinnointi, tutkimuskonsortioiden tukeminen, hankkeiden sopimuksiin liittyvät tehtävät, talouden seuranta ja ennakointi, raportointi rahoittajalle määräajoin, hankkeiden tilintarkastukset ja muut vastaavat tehtävät. Tehtävässä painottuu kansainvälisten hankkeiden hallinnointi.  


Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää tehtävään soveltuvaa korkeakoulututkintoa, hankehallinnon osaamista, erilaisten tutkimusrahoitusohjelmien osaamista (kuten Suomen Akatemia, Business Finland ja EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmat (H2020, FP7)), hyvää Excel-osaamista sekä hyvää suomen ja englannin kielen taitoa. Eduksi katsotaan SAP-ohjelmiston tuntemus, Jyväskylän yliopiston toiminnan tunteminen, valmius nopeasti vaihtuviin työtilanteisiin ja hyvät yhteistyö- ja viestintätaidot.

Hankeasiantuntijan tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän muun henkilöstön tehtävien vaativuustason 8 (2510,94 €/kk) perusteella. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta. 


Tehtävää täytettäessä käytetään kuuden kuukauden koeaikaa.


Lisätietoja: Sanna Ahoniemi, puh. 040 805 4853, sanna.m.ahoniemi@jyu.fi ja Tarja Keihäsvuori, puh. 040 805 4545, tarja.keihasvuori@jyu.fi

Sähköiseen hakulomakkeeseen tulee liittää: 1) Ansioluettelo (cv) 2) Muu liite, jolla hakija haluaa osoittaa kelpoisuutensa ja ansionsa tehtävään.

Hakemus tulee jättää viimeistään 28.6.2018 sähköisellä hakulomakkeella.