(Poistunut julkaisusta)

Hangon suomalaisen seurakunnan kappalainen
Hangon suomalainen seurakunta

Alkuperäinen julkaisupäivä 28.4.2017

Espoon hiippakunnan tuomiokapituli julistaa haettavaksi
Hangon suomalaisen seurakunnan kappalaisen viran

Kappalaisen virkaa hakevan tulee olla pastoraalitutkinnon suorittanut pappi. Virka edellyttää suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtämisen taitoa. Viran vaativuusryhmäsijoitus on 602 (peruspalkka 3.147 €).

Hakemukseen liitetään nimikirjaote kappalaisen viran hakua varten. Virkaan valitun tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus ja rikosrekisterilain 6 §:n mukainen rikostaustaote. Virkasuhteeseen otettaessa voidaan määrätä KL 6:17 §:n mukainen kuuden kuukauden koeaika.

Hakuaika virkaan päättyy maanantaina 29.5.2017 klo 15.00. Tehtävään haetaan sähköisellä hakulomakkeella. Hakuilmoitus on kokonaisuudessan luettavissa KirkkoHR-palvelussa.

Lisätietoja antaa tarvittaessa vs. kirkkoherra Markku Päiviö 050-521 2957, kappalainen Marja Kalliokoski 040-574 3256 tai notaari Pilvi Keravuori 050-462 8616.

-Hangon suomalaisen seurakunnan lausunto kappalaisen viran erityisistä tarpeista-

Kappalaisen viran hoitaminen kaksipappisessa seurakunnassa korostuu monialaisuus ja joustavuus. Papin perustehtävien (jumalanpalvelukset, kirkolliset toimitukset, rippikoulu ja sielunhoito) lisäksi sovitaan työaloista. Edellinen viranhaltija on vastannut mm. lähetys- lapsi- ja perhetyöstä . Erityisosaamisena arvostamme kasvatuksen ja työnohjauksen taitoja sekä kansainvälisen työn kokemusta, seurakunnan alueella on paljon maahanmuuttajia. Virka vapautuu 1.8.2017 alkaen.