Handledare
Helsingin Kaupunki

Hae työpaikkaa
Alkuperäinen julkaisupäivä 12.11.2020

Beskrivning av jobbet

Då du möter en minnessjuk person, ser du då symtomen eller ser du personens förmågor och resurser? Kom med och möjliggör en meningsfull vardag för de äldre.

Vi söker till vår handledarvakans en närvårdare. Det är en fast anställning på Solstrålen. Solstrålen är Stengårds seniorcenters svenskspråkiga dagverksamhetsenhet med plats för 10 klienter.

Vår dagverksamhet stöder målmedvetet klienternas möjlighet att bo hemma. Vår verksamhet är förebyggande och stöder rehabiliteringen av de äldre.

Målsättningen är att främja de äldres psykiska, fysiska och sociala funktions- och aktivitetsförmåga samt stöda anhörigas och/eller närståendevårdarnas vardag. Vi har ett nära samarbete med anhöriga, närståendevårdare och det multiprofessionella nätverket.

Vi umgås med klienterna på svenska, men dokumentationen sker på finska i patientdatasystemet Effica. En del av kommunikationen med det multiprofessionella nätverket sker också på finska.

Vår dagverksamhet är öppen alla vardagar, fem dagar i veckan. Klienterna är på dagverksamheten mellan kl. 9-15 fyra dagar i veckan och kl. 11-17 en dag i veckan.

Vi förväntar oss att du har god kommunikationsförmåga och en god förmåga att fungera i en arbetsgemenskap. Du behöver även kunna handleda grupper, för att i arbetet ingår smågruppsverksamhet. Du har ett gott kunnande och ett starkt engagemang i att fungera med äldre och minnessjuka. Du är innovativ och du vågar modigt och fördomsfritt utveckla verksamheten.

Helsingfors stad har att erbjuda mångsidiga personalförmåner, goda skolningsmöjligheter, arbetsplatshälsovårdens tjänster och enligt behov en tjänstebostad.

Arbetet börjar 1.12.2020 eller enligt överenskommelse.

Fyll i din ansökan via helsinkirekry.fi

Behörighetsvillkor:

En för uppgiften lämplig grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen, närvårdare eller någon annan motsvarande examen.

Anställningen förutsätter registrering i Valviras centralregister över yrkesutbildade personer.

Före anställningen måste den sökande presentera arbetshälsovårdens (Helsingfors stads) utvärdering över sin lämplighet för yrket.

Anställningen förutsätter vaccineringsskydd i enlighet med § 48 i lagen om smittosamma sjukdomar.

Språkkunskapskravet:

Goda muntliga, samt nöjaktiga skriftliga kunskaper i finska och svenska.

Vi räknar som merit:

Erfarenhet av att ha arbetat inom dagverksamhet .

Avtalsbransch

AKTA Allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal

Upplysningar om jobbet ges av

Christel Trap-Petersen, teamledare 040-334 0065 Heli Mäkelä, avdelningsskötare 050-364 3740

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot

  • Ilmoitusnumero: 1399728
  • Tehtäväalue: Terveydenhuolto/sosiaaliala
  • Työsuhde: Vakituinen työsuhde
  • Työn tyyppi: Kokopäiväinen
  • Hakuaika päättyy: 26.11.2020
  • Hakuosoite: www-osoite
  • Sijainti: Helsinki