(Poistunut julkaisusta)

Handledare
Helsingin Kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 27.7.2020

Beskrivning av jobbet

När du ser på en minnessjuk individ, så ser du symptomen eller ser du förmågan och resurserna? Kom med och möjliggör de äldres meningsfulla vardag!

Vi söker en handledare till en fast anställning i Solstrålen, som är Stengårds seniorcenters svenskspråkiga enhet för dagverksamhet med 10 klientplatser.

Vår dagverksamhet gynnar målmedvetet klienternas möjligheter till att bo hemma. Vår verksamhet är förebyggande och stöder rehabiliteringen av de äldre.

Målsättningen är att befrämja de äldres funktionalitet, emotionella livlighet och sociala relationer, samt stöda anhörigas och/eller närståendevårdarens vardag. Vi gör ett tätt samarbete med anhöriga, närståendevårdare och det mångprofessionella nätverket. Vi umgås på svenska med klienterna, men dokumentationen sker på finska i Effica.

Vår dagverksamhet är öppen på vardagar fem dagar i veckan. Grupperna med betoning på morgonen ordnas mellan kl. 9.00-15.00 och grupperna med betoning på kvällen kl. 11.00-17.00.

Vi förväntar oss att du har goda kommunikationsfärdigheter och en god förmåga att fungera i en arbetsgemenskap. Du behöver även vara kunnig i att handleda grupper, för att arbetet innebär att dra smågruppsverksamhet. Du har ett starkt kunnande i att fungera med äldre, samt minnessjuka. Du är innovativ och du vågar modigt och fördomsfritt utveckla verksamheten.

Helsingfors stad har att erbjuda mångsidiga personalförmåner, goda skolningsmöjligheter, arbetshälsovårdens tjänster och enligt behov en tjänstebostad.

Arbetet börjar 31.8.2020 eller enligt överenskommelse.

Fyll i din ansökan via helsinkirekry.fi

Behörighetsvillkor:

En för uppgiften lämplig grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen, närvårdare eller någon annan motsvarande examen.

Uppgiften förutsätter registrering i Valviras centralregister över yrkesutbildade personer.

Före valbeslutet måste den sökande presentera arbetshälsovårdens utvärdering över sin lämplighet för yrket.

Uppgiften förutsätter vaccineringsskydd i enlighet med § 48 i lagen om smittsamma sjukdomar.

Språkkunskapskravet:

Goda muntliga, samt nöjaktiga skriftliga kunskaper i finska och svenska.

Vi räknar som en merit:

Erfarenhet av att ha arbetat inom dagverksamhet.

Avtalsbransch

AKTA Allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal

Upplysningar om jobbet ges av

Avdelningsskötare, Heli Mäkelä 050-364 3740 Överskötare, Kaija Ketonen, 050-402 2565