(Poistunut julkaisusta)

Handledare, Svenska bildningstjänster
Esbo stad

Alkuperäinen julkaisupäivä 18.9.2020

Resultatenheten Svenska bildningstjänster anställer för tiden 12.10.2020 - 30.6.2021 en handledare som arbetspar till lärare i närvaroteamet inom den grundläggande utbildningen. Närvaroteamet arbetar med elever som har hög frånvaro från skolan. Målet med teamets arbete är att eleverna återvänder till skolan. Till handledarens uppgift hör speciellt att samarbeta med hemmet och olika nätverk kring eleven. Arbetet som handledare är tidsbunden anställning finansierad med statsunderstöd av undervisnings- och kulturministeriet för att stöda de behov av stöd som uppstått pga. distansundervisningsperioden under senaste vår.

Vi söker dig som har goda samarbetsfärdigheter och vilja att jobba målmedvetet för barns och ungas bästa. Du har erfarenhet av nätverksarbete kring barn och unga samt kunskap om den grundläggande utbildningen. Du är lösningsorienterad, flexibel och modig. Du trivs med arbetsuppgifter som varierar från dag till dag.

Arbetsplats: Olika skolor i Esbo

Arbetstid: 38h 15min / vecka

Behörighetskrav: För uppgiften lämplig högskoleexam.

Vi förutsätter:
- utmärkta muntliga och skriftliga färdigheter i svenska
- ansvarsmedvetenhet och samarbetsförmåga
- erfarenhet om nätverksarbete kring barn och unga
- kunskap om den grundläggande utbildningen
- flexibilitet, mod och lösningsorienterat arbetssätt

Vi värdesätter:
- goda färdigheter i finska