(Poistunut julkaisusta)

Handledare, Svenska bildningstjänster, 3 uppgifter
Esbo stad

Alkuperäinen julkaisupäivä 18.9.2020

Resultatenheten Svenska bildningstjänster anställer för tiden 12.10.2020 - 30.6.2021 tre handledare som arbetar i våra skolor för att främja elevernas känsla av gemenskap i skolan och minska frånvaron. I arbetet som handledare arbetar du både med enskilda elever och med elevgrupper. Till uppgifterna kan höra t.ex. åtgärder för att främja närvaro och känsla av gemenskap, tidiga och förebyggande åtgärder att ingripa i frånvaro, handledningssamtal som stöd för skolgången eller verksamhet för elever i mindre grupper. Uppgifterna preciseras närmare tillsammans med elevhälsan i skolan med särskilt beaktande av de nya behov av stöd som är födda pga. distansundervisningsperioden senaste vår.

Vi söker dig som har goda samarbetsfärdigheter och vilja att jobba målmedvetet för barns och ungas bästa. Du har kunskap om den grundläggande utbildningen och erfarenhet av att arbeta med barn och unga. Du är lösningsorienterad, flexibel och initiativrik. Du trivs med arbetsuppgifter som varierar från dag till dag.

Arbetsplats: Olika skolor i Esbo

Arbetstid: 38h 15min / vecka

Behörighetskrav: För uppgiften lämplig högskoleexam.

Vi förutsätter:
- utmärkta muntliga och skriftliga färdigheter i svenska
- ansvarsmedvetenhet och samarbetsförmåga
- kunskap om den grundläggande utbildningen
- erfarenhet om att arbeta med barn och unga
- flexibilitet, initiativförmåga och ett lösningsorienterat arbetssätt