(Poistunut julkaisusta)

Hälsocentralläkare
Helsingin Kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 22.5.2020

Beskrivning av jobbet

Välkommen till Östra hälsostationen i Kvarnbäcken! Vi arbetar i våra nya och moderna utrymmen, som är belägna vid goda trafikförbindelser. I Kvarnbäcken arbetar sammanlagt 20 läkare och 25 skötare.

Nu söker vi en läkare, som har intresse för allmänmedicin, är utvecklingsinriktad och har goda språkkunskaper i svenska. Uppgiften tillsätts enligt överenskommelse.
Du ansvarar för vården av de patienter, som valt att få service på svenska i samarbete med enhetens andra läkare, samt den svenskspråkiga enhetens vårdpersonal. Ungefär hälften av dina patienter är svenskspråkiga.

Ditt arbete, som en allmänläkare innebär mångsidig öppenvård, med möjligheten till arbete inom mödra- och barnrådgivning eller enligt din önskan också skol- och studerandehälsovård. Enligt modellen för hälso- och välfärdscenter, har du ett mångprofessionellt team runtomkring dig. Hos oss kan specialisera dig till allmänläkare och genomföra perioden för den särskilda allmänläkarutbildningen hos oss.

Vi tar i beaktande ansökningar av medicine kandidater (som har avklarat 5. årskursen). Deltidsarbete är också en möjlighet.

Du får en god inskolning till ditt arbete och vi tar hand om goda konsultationsmöjligheter. Hälsostationen har en tutorläkare och atmosfären på arbetsplatsen är bra. Som anställd för Helsingfors stad, får du njuta av breda skolningsmöjligheter och andra arbetsförmåner. Vid behov hjälper vi dig med att få en tjänstebostad.

Arbetstiden är 38 timmar och 15 minuter i veckan. Lönen enligt lokala tjänstekollektivavtalet. Rekryteringstillägget går att diskuteras. Jourtjänstgöring utanför tjänstetid är frivillig.

Ta kontakt, jag berättar gärna mera!

Fyll i första hand i din ansökan elektroniskt i adressen: www.helsinkirekry.fi. En skriftlig ansökan kan du skicka till Helsingfors stads registratorskontor, social- och hälsovårdssektorn, PL 10, 0099 Helsingfors stad. Skriv följande beteckning på kuvertet SOTE-01-178-20. Adressen är Norra esplanaden 11-13. Ansökningsdokumenten är offentliga och returneras inte.

Behörighetsvillkor: I Finland legitimerad läkare eller en medicine kandidat som har utfört minst fem års studier.

Språkkunskapskravet är goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska och finska.
Uppgiften förutsätter vaccineringsskydd i enlighet med § 48 i lagen om smittsamma sjukdomar.

Avtalsbransch

Lokalt tjänstekollektivavtal för läkare

Upplysningar om jobbet ges av

Ragnar Ulfvens Överläkare 040 1763 184

Mer info

https://www.hel.fi/toihinsoteen/fi/laakariksi-helsinkiin/