Hallintosihteeri / Hallintoyksikkö

Tampereen kaupunki, Konserniyksiköt, Konserniohjaus, Hallintoyksikkö,Toimielin- ja kirjaamopalvelut