(Poistunut julkaisusta)

Hallintopäällikön virka
Kirkkohallitus / Kirkon palvelukeskus

Alkuperäinen julkaisupäivä 4.9.2020

Kirkon palvelukeskuksessa on haettavana

Hallintopäällikön virka

Hallintopäällikön vastuulla on ohjata palvelukeskuksen toimintaa hallinnollisesta näkökulmasta varmistaen palvelukeskukselta edellytettyjen hallinnollisten prosessien ja toimintatapojen toteutumisen. Olennainen osa tehtävää on myös palvelukeskuksen hyvän hallintotavan mukaisen johtamisen varmistaminen, hallinnollisten käytäntöjen hoitaminen sekä palvelukeskuksen riskien hallinta.

Hallintopäällikön keskeiset tehtävät liittyvät palvelukeskuksen yleishallintoon ja sen laadun varmistamiseen, henkilöstön kehittämiseen sekä kilpailutuksien hallintaan. Hallintopäällikkö toimii Kirkon palvelukeskuksen johtoryhmän jäsenenä ja on näin aktiivisesti mukana kehittämässä palvelukeskuksen toimintaa.

Kelpoisuusehtona virkaan on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto (HTM, OTM tai KTM) sekä hyvä perehtyneisyys hallintoon. Lisäksi vaaditaan suomen kielen erinomainen sekä ruotisin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.

Odotamme hakijalta
- useamman vuoden työkokemusta julkishallinnollisista tehtävistä
- hyvää perehtyneisyyttä julkishallinnossa sovellettavaan lainsäädäntöön
- talous- ja henkilöstöhallinnon prosessien tuntemusta
- kokemusta henkilöstön kehittämiseen liittyvistä tehtävistä sekä moderneista menetelmistä
- kokemusta kilpailutusten läpiviennistä
- tuntemusta hankintalainsäädännöstä ja sopimusoikeudesta

Arvostamme
- ruotsin kielen hyvää suullista ja kirjallista taitoa
- kokemusta esimiestyöstä
- itsenäistä, tavoitteellista ja kehittävää työotetta
- seurakuntahallinnon tuntemusta
- kykyä hallita samanaikaisesti useita laajoja kokonaisuuksia

Tarjoamme laajan ja haasteellisen tehtäväkentän kehittyvän toiminnan parissa.
Virka täytetään 1.11.2020 alkaen tai sopimuksen mukaan. Viran palkkaus määräytyy Kirkon yleisen virka- ja työehtosopimuksen vaativuusryhmän 701 mukaan, minkä lisäksi maksetaan henkilön työkokemukseen perustuvaa kokemuslisää (kokonaispalkkaus 4707,41 - 5231,59 e/kk).
Virkaan valitun tulee olla konfirmoitu kirkon jäsen.

Kirkkohallitukselle osoitetut hakemukset liitteineen pyydämme lähettämään sähköisen rekrytointipalvelun kautta osoitteessa evl.fi/tyopaikat. Hakemusten on oltava perillä viimeistään perjantaina 2.10.2020 klo 16.00. Ennen viran vastaanottamista valitun henkilön on esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan. Virkaan sisältyy kuuden kuukauden koeaika.

Virkaa koskeviin tiedusteluihin vastaa Kirkon palvelukeskuksen johtaja Sami Savilaakso (sami.savilaakso(at)evl.fi) tai puh. 040 688 1465, ti 15.9. klo 14-16 sekä ke 23.9. klo 14-16.