(Poistunut julkaisusta)

Hallintopäällikkö
Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä

Alkuperäinen julkaisupäivä 18.9.2020

Tehtävän kuvaus

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymässä uudistamme rohkeasti alueen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja. Etsimme joukkoomme hyvinvoinnintekijöitä.

Haemme HALLINTOPÄÄLLIKKÖÄ vakinaiseen virkasuhteeseen yhtymän Johdon tuki -yksikköön, Lahteen. 

Olemme valtakunnallisena edelläkävijänä uudistaneet rohkeasti Päijät-Hämeessä sosiaali- ja terveyspalveluja. Olemme yhdistäneet alueen lähestulkoon kaikki julkiset sote-toimijat saman katon alle. Valmistelemme parhaillaan yksityisen palvelutuottajan kanssa yhteisyritystä ja mittava muutosohjelma ohjaa työtämme seuraavat vuodet. 

Johdon tuki -yksikkö vastaa yhtymän yleishallinnosta ja hallinnollisten palveluiden tuottamisesta koko organisaatiolle. Yksikön tehtävänä on luoda ja huolehtia yhtymän muiden yksiköiden toimintaedellytyksistä tuottamalla keskitettyjä hallintopalveluita.

Hallintopäällikkö vastaa hallintojohtajan alaisuudessa yhtymän yleishallinnon järjestämisen koordinoinnista.  Hallintopäällikkö vastaa myös muun muassa Johdon tuki -yksikön ja toimitusjohtajan päätösten valmistelusta ja täytäntöönpanosta. Hallintopäällikkö toimii yksikössä työskentelevien lähiesimiehenä. 

Hallintopäällikön tehtävänä on kehittää ja valvoa yhtymän hallinnollisia ja oikeudellisia prosesseja. Hallintopäällikkö osallistuu yhtymän merkittävien sopimusten valmisteluun, laatimiseen sekä täytäntöönpanoon. 

Tehtävän kelpoisuusehtona on ylempi oikeustieteellinen korkeakoulututkinto sekä kokemus johtamis-/esimiestehtävistä. Lisäksi tehtävässä edellytetään kokemusta hallinnollisista tehtävistä ja kunnallisen lainsäädännön julkishallinnon tuntemusta. 

Hallintopäällikön tehtävien menestyksellinen hoitaminen edellyttää hyviä ongelmanratkaisutaitoja, ratkaisuhakuista työskentelytapaa sekä kykyä kokonaisuuksien hahmottamiseen ja hallintaan. Tehtävässä vaaditaan myös paineensieto- ja päätöksentekokykyä, tarkkuutta, järjestelmällisyyttä sekä erinomaisia neuvottelu- ja yhteistyötaitoja.

Liity ammattitaitoiseen joukkoomme!

Työ alkaa:    Sopimuksen mukaan
Palkkaus:    Soveltuva KVTES
Työavain:    PHHYKY-01-14-20

Yhteystiedot

Hallintojohtaja
Veli Penttilä
puh. 044 719 5211