(Poistunut julkaisusta)

Hallintojohtaja
Kouvolan seurakuntayhtymä

Alkuperäinen julkaisupäivä 5.9.2018

Kouvolan seurakuntayhtymässä on avoinna

HALLINTOJOHTAJAN virka.

Haemme osaavaa ja motivoitunutta hallintojohtajaa sitoutuneeseen työntekijäjoukkoomme. Seurakuntayhtymä tarjoaa sinulle mielenkiintoisen työympäristön sekä tukea tarjoavan työyhteisön.

Hallintojohtaja vastaa yhteisen kirkkoneuvoston toimialaan kuuluvien tehtävien ja talouden yleisestä johtamisesta sekä johtaa hallinto-osastoa ja sen henkilökunnan työskentelyä. Hallinto-osasto tukee seurakuntatyötä tuottamalla talous-, henkilöstö-, kiinteistö- ja tietohallintopalveluja eri toimintayksiköille. Lisäksi hallinto-osasto huolehtii viestinnästä ja keskusrekisteristä. Hallintojohtaja toimii hallinto-osaston palveluyksiköiden johtavien viranhaltijoiden esimiehenä.

Vastuualueeseen kuuluvat tehtävät on määritelty tarkemmin yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännössä ja yhteisten tehtävien johtosäännössä. Hallintojohtaja suunnittelee hallinnon ja talouden kokonaisuuksia, edistää seurakuntayhtymän strategista suunnittelua, koordinoi seurakuntayhtymän yksiköiden toimintaa ja edistää niiden yhteistoimintaa sekä huolehtii seurakuntayhtymän edunvalvonnasta ja ulkoisista suhteista.

Kelpoisuusvaatimuksena hallintojohtajan virkaan on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, tehtäväalan tuntemus, hyvä perehtyneisyys kirkon ja seurakuntien toimintaan, hallintoon sekä talouteen. Tehtävien menestyksellinen hoitaminen edellyttää hyviä johtamis- ja yhteistyötaitoja, viestintävalmiuksia sekä tehtäväalueen laaja-alaista tuntemusta ja kykyä sen kehittämiseen. Virka kuuluu Kirkon virka- ja työehtosopimuksen mukaiseen hinnoitteluryhmään J60.

Virkaan valittavan tulee kirkkolain mukaan olla Suomen evankelis-luterilaisen kirkon konfirmoitu jäsen. Virka tulee ottaa vastaan 1.1.2019 alkaen tai sopimuksen mukaisesti. Valitun tulee ennen viran vastaanottamista esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Virkaan valitulla on kuuden kuukauden koeaika.

Hakemukset virkaan jätetään sähköisesti KirkkoHR -rekrytointijärjestelmän kautta 27.9.2018 klo 16.00 mennessä osoitteessa http://sakasti.evl.fi/tyopaikat.

Lisätietoja tehtävästä antavat hallintojohtaja Riitta Lonka puh. 040 765 4166, riitta.lonka@evl.fi ja yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja, kirkkoherra Kimmo Ylikangas puh. 040 591 8415, kimmo.ylikangas@evl.fi.