(Poistunut julkaisusta)

Hallintojohtaja
Helsingin seurakuntayhtymä

Alkuperäinen julkaisupäivä 30.7.2018

Helsingin seurakuntayhtymä julistaa hallintojohtajan viran uudelleen haettavaksi ja
hakee osaavaa ja kokenutta

HALLINTOJOHTAJAA

Hallintojohtaja johtaa hallinto-osaston ja sen henkilökunnan (90) työskentelyä. Hallintojohtaja vastaa seurakuntayhtymän yleishallinnosta, talous¬hallinnosta, henkilös-töhallinnosta, tietohallinnosta, hankintatoimesta, oikeudellisista asioista, keskusrekisteristä ja henkilöstöpolitiikasta sekä näihin liittyvästä kehittämi¬sestä, koordinoinnista, valvonnasta, ehdotuksista ja selvityksistä sekä yhteydenpidosta yhtymän seurakuntien ja muiden yh¬teisöjen kanssa.

Vastuualueensa toimintalinjojen ja tavoitteiden toteuttamiseksi hallintojohtaja tekee yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännössä hänelle määrätyt päätökset, vastaa toimialaansa koskevien asioiden valmistelusta yhteisen kirkkoneuvoston päätettäväksi ja huolehtii päätösten täytäntöönpanosta, toimialansa taloudesta ja valmistelee ehdotuksen talousarvioksi. Lisäksi hallintojohtaja huolehtii seurakuntayhtymän taloussuunnitteluun, henkilöstöhallintoon, kirkolliseen verotukseen, vakuutuksiin, rahoitukseen, talousarvioon ja tilinpäätökseen liittyvistä tehtävistä sekä tekee muita talouden kehityksestä johtuvia ja siihen vaikuttavia ehdotuksia.

Hallintojohtajalla tulee olla soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, tehtäväalan tuntemus ja hyvä perehtyneisyys talouteen ja hallintoon. Tehtävien menestyksellinen hoitaminen edellyttää hyviä johtamisvalmiuksia ja yhteistyötaitoja sekä tehtäväalueen laaja-alaista tuntemista ja kykyä sen kehittämiseen. Eduksi luetaan sijoitustoiminnan ja tietotekniikan tuntemus. Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen erinomainen sekä ruotsinkielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.

Virka kuuluu hinnoitteluryhmään J70 ja viran kokonaispalkka on 7133,64 euroa/kk.

Virkaan valittavan tulee kirkkolain mukaan olla Suomen evankelis-luterilaisen kirkon konfirmoitu jäsen. Virkaan valitun tulee ennen viran vastaanottamista esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Virkaan valitulla on kuuden kuukauden koeaika.

Virkaan hakeminen tapahtuu KirkkoHR-rekrytointijärjestelmän kautta 24.8.2018 klo 16.00 mennessä. Virkaa täytettäessä otetaan huomioon edellisessä haussa jätetyt hakemukset.

Hakuun liittyvät haastattelut pidetään 29.8.2018.

Lisätietoja tehtävästä antavat yhtymän johtaja, Lauttasaaren seurakunnan kirkkoherra Juha Rintamäki ke 8.8. klo. 14.30 – 16.00 ja to 16.8. klo. 11.00 – 12.00, p. 09 2340 4310 sekä konsulttijohtaja Kari Sorvari / Personnel Group, p. 0500 462 550.