(Poistunut julkaisusta)

Hallinnon suunnittelija, sijaisuus
Vantaan kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 11.10.2019

Vantaan kaupunki, sivistystoimen toimiala, talous- ja hallintopalvelut
Hallintoyksikkö

Silkkitehtaantie 5 C, 01300 Vantaa

Työsuhteen kesto: Määräaikainen 27.11.2019 tai sopimuksen mukaan - 09.10.2020


Vantaan sivistystoimeen haetaan hallinnon suunnittelijan sijaista. Hallinnon suunnittelijan tehtävänä on huolehtia sivistystoimen lautakuntien toiminnan organisoinnista, organisoida kokoukset, toimia kokoussihteerinä sekä huolehtia kokousten erinäisistä täytäntööpanotehtävistä sekä tukea esittelijöiden, valmistelijoiden ja luottamushenkilöiden toimintaa. Keskeisiin tehtäviin kuuluvat toimialan yleishallinnon valmistelu-, suunnittelu- ja kehittämistehtävät. 

Tehtävään sisältyy iltatyötä n. 1-2 kertaa kuukaudessa, kun toimielinten kokoukset pidetään iltaisin.

Odotamme sinulta joustavuutta ja kykyä työskennellä aikataulupaineiden alla. Tehtävässä tarvitaan vahvoja yhteistyötaitoja, aktiivista työotetta sekä organisointitaitoja. Pystyt pitämään monta lankaa käsissäsi samanaikaisesti, olet taitava aikatauluttaja ja viet asiat sujuvasti päätökseen. 

Arvostamme aikaisempaa kokemusta vastaavista tehtävistä, mutta huomioimme myös uransa alussa olevat hakijat.

Haastattelut aloitetaan hakuaikana.

Vantaan sivistystoimi huolehtii opetuksen ja varhaiskasvatuksen sekä kulttuurin ja vapaa-ajan palveluista. Vuoden 2020 alusta muodostetaan kaksi uutta toimialaa. Kasvatuksen ja oppimisen toimialan tehtäväalueeseen kuuluvat varhaiskasvatus, esiopetus, perusopetus ja toisen asteen koulutus sekä koko oppimisen polun tukemisesta. Lisäksi toimiala huolehtii toimialan ruotsinkielisistä palveluista sekä ruotsinkielisten palveluiden kaupunkitasoisesta koordinoinnista. Kaupunkikulttuurin toimiala huolehtii kulttuuri-, liikunta-, nuoriso- sekä kirjasto- ja asukaspalveluiden järjestämisestä.

Työsuhteen tietoja

Kelpoisuusvaatimus:  Tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaisesti

Työpaikkojen lukumäärä: 1

Koeaika: Tehtävässä noudatetaan 5 kuukauden koeaikaa

Kokoaika-/osa-aikatyö: Kokoaikainen

Palvelusuhteen muoto: Työsuhde

Työaika: 36 h 45 min/viikko liukuva työaika


Yhteystiedot:

Hallintopäällikkö Nurmi Pirkko

050 312 1592

pirkko.nurmi@vantaa.fi
Vantaa on vastuullinen työnantaja. Tuemme työntekijöidemme hyvinvointia ja osaamista sekä työyhteisöjen hyvää ilmapiiriä. Kehitämme jatkuvasti esimiestyötämme.

Lähetä hakemuksesi rekrytointijärjestelmämme kautta. Vantaan hakujen hakuaika päättyy klo 16:00.