(Poistunut julkaisusta)

Hallinnon asiantuntija/Förvaltningssakkunnig
Kirkkonummen seurakuntayhtymä

Alkuperäinen julkaisupäivä 30.5.2018

Haemme Kirkkonummen seurakuntayhtymään hallinnon asiantuntijaa vakituiseen työsuhteeseen. Hallinnon ja toimistotyön ammattilaisena tehtävänäsi on seurakuntayhtymän hallinnollisten tehtävien hoitaminen, kuten sähköinen asianhallinta ja arkistotoimi, eri toimielinten kokousten ja kokousasiakirjojen valmistelu kokouksia varten ja kokousmateriaalin jälkikäsittely, kiinteistöhallinnon toimistotehtäviä sekä Kirkkonummen suomalaisen seurakunnan hallinnon tehtäviä (20 %). Työhön sisältyy sihteerin tehtäviä, ja tarvittaessa myös muita yhtymän hallinnon tehtäviä sekä sijaisena toimimista. Työ on monipuolista ja vaihtelevaa.

Etsimme joukkoomme pätevää, työhön tarttuvaa ja joustavaa ihmistä, jolla on kehittävä työote ja halu kehittyä työssään. Tehtävää hoitavalla on oltava soveltuva korkeakoulututkinto, hyvät tietohallinto- ja tiedonhallintataidot sekä erinomainen suomen kielen ja hyvä ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen taito. Hänen on oltava Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jäsen. Tehtävä täytetään 1.9.2018 alkaen tai sopimuksen mukaan, siinä on 6 kuukauden koeaika. Esimiehenä toimii talousjohtaja. Tehtävän palkkaus on Kirkon virka- ja työehtosopimuksen vaatimusryhmän 601 mukainen, minkä lisäksi voidaan maksaa enintään 15 %:n lisä kokemuksesta riippuen.

Hakuaika päättyy 19.6.2018 klo 16. Pidämme haastattelut 25. - 26.6.2018. Lisätietoja antaa talousjohtaja Sirkkaliisa Cavonius, 040 8243 675, sirkkaliisa.cavonius@evl.fi, 30.5. - 7.6.2018 ja 18.-19.6.2018.

Kyrkslätts kyrkliga samfällighet söker en förvaltningssakkunnig i fast anställning. Dina uppgifter som expert inom förvaltning och kontorsarbete är att sköta samfällighetens förvaltningsuppgifter, ss. elektronisk ärendehantering och arkivering, förberedelser av olika beslutande organers möten och mötesdokument samt efterbehandling av mötesmaterial, kontorsuppgifter inom fastighetsförvaltning och förvaltningsuppgifter i Kyrkslätts finska församling (20 %). I arbetet ingår sekreteraruppgifter och vid behov även övriga uppgifter inom samfällighetens förvaltning samt fungerande som vikarie. Arbetet är mångsidigt och omväxlande.

Vi söker en kompetent och flexibel människa som är färdig att ta itu med olika saker, och som är intresserad av att utveckla sina arbetsuppgifter och utvecklas i sitt arbete. Den som väljs skall ha lämplig högskoleutbildning, goda dataförvaltnings- och informationshanteringskunskaper samt utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i finska språket och goda i svenska språket. Den valda skall vara medlem i Finlands evangelisk-lutherska kyrka. Arbetsförhållandet börjar 1.9.2018 eller enligt överenskommelse, prövotid är 6 månader. Som förman fungerar ekonomidirektören. Lönen är enligt Kyrkans kollektivavtal, kravgrupp 601, till vilken kan betalas ett tillägg på högst 15 % beroende på erfarenheten.

Ansökningstiden går ut 19.6.2018 kl. 16. Vi har intervjuerna 25-26.6.2018. Tilläggsuppgifter ger ekonomidirektör Sirkkaliisa Cavonius, 040 8243 675, sirkkaliisa.cavonius@evl.fi, 30.5-7.6.2018 och 18-19.6.2018.