(Poistunut julkaisusta)

Hallinnollinen avustaja
HAUS kehittämiskeskus Oy

Alkuperäinen julkaisupäivä 13.3.2020

Hallinnollinen avustaja

HAUS kehittämiskeskus Oy (HAUS) on valtion täysin omistama osakeyhtiö, jonka päätoimialueena on valtionhallinnon koulutus ja kehittäminen. In-house –toimijana HAUS osallistuu aktiivisesti valtionhallinnon kehittämishankkeisiin. HAUSin toimintaan kuuluu myös laaja kansainvälinen liiketoiminta, joka koostuu erityisesti Euroopan unionin rahoittamista Twinning-hankkeista ja ulkoministeriön kumppanuushankkeista.

 

Haemme palvelukseemme

Hallinnollista avustajaa – Afganistan apukonferenssia koordinoivan suurlähettilään hallinnollinen avustaja

Afganistanin vakauttaminen on kansainvälisen yhteisön ensisijainen tavoite. Tätä tavoitetta tukeakseen Suomi järjestää yhteistyössä Afganistanin ja YK:n kanssa vuoden 2020 ministeritason Afganistan-apukonferenssin Genevessä, jossa sitoutetaan kansainvälinen yhteisö ja Afganistanin hallitus yhteisiin tavoitteisiin kehitysyhteistyön koordinoimiseksi Afganistanissa vuosien 2021-2024 aikana. Konferenssi järjestetään säännöllisesti neljän vuoden välein.

Konferenssilla on keskeinen ulkopoliittinen ulottuvuus, mutta varsinaisia rauhantunnusteluita käydään samanaikaisesti toisilla raiteilla. Näiden neuvotteluiden eteneminen ja tulos tuovat konferenssiin ja sen toteutumisen ajankohtaan epävarmuutta. Poliittisen tilanteen niin vaatiessa, vaihtoehtona olisi myös pienempimuotoisen apukonferenssin järjestäminen. Tällöin avunantajamaat sitoutuisivat vain 1-2 vuoden tukilupauksiin ja seuraava apukonferenssi järjestettäisiin, kun Afganistanin poliittinen tilanne on nykyistä selkeämpi. Konferenssin alustavaksi ajankohdaksi on kaavailtu marraskuuta 2020 ja tätä edeltää yksi tai kaksi suppeampaa valmistelukokousta. Konferenssiin odotetaan noin 400-500 osallistujaa. Ministeriöön rekrytoidaan konferenssijärjestelyistä vastaava tiimi, joka koostuu osittain virkauralaisista ja osittain ulkopuolisista asiantuntijarekrytoinneista. Kokousten teknisiä järjestelyitä hoitamaan palkataan tekninen tiimi ja Kabuliin kehitysyhteistyöasiakirjojen valmisteluista vastaavia virkamiehiä.

Konferenssin järjestäminen on erittäin merkittävä profiloitumisen paikka Suomelle. Konferenssiin liittyy toisaalta paljon työtä, ja erittäin paljon poliittisia epävarmuustekijöitä. Konferenssi ei lukeudu ”pikavoittoja helposti” sarjaan ulkopoliittisella toimintakentällä, mutta on osoitus valmiudestamme globaaliin vastuunkantoon.

Toimenkuva:

Suurlähettilään ja kakkosvirkamiehen avustajan toimenkuvaan kuuluu suurlähettilään ja tiimin avustaminen hallinnollisten tehtävien osalta. Tehtävä pitää sisällään kalenterointia, matkavarauksia, tilavarauksia ja koordinointia kokousten valmisteluiden osalta. Avustaja toimii läheisessä yhteistyössä konferenssin teknisiä valmisteluita hoitavan tiimin kanssa.

Suurlähettilään ja tiimin avustaja toimii työnjohdollisesti suurlähettilään alaisuudessa ja läheisessä yhteistyössä ministeriön Afganistan-tiimin kanssa. Hallinnollisesti henkilö toimii ASA-40 alaisuudessa.

Hakijalta odotetaan ymmärrystä kansainvälisten kokousten järjestelyistä ja tiimien avustamisesta sekä erinomaisia vuorovaikutustaitoja.

Tehtävän kiinteä palkka on 3 500 euroa kuukaudessa.

Tehtävän kesto: aloitus mahdollisimman pian sopimuksen mukaan ja kesto arviolta vuoden 2020 loppuun asti.

Lähetä vapaamuotoinen hakemus ja CV viimeistään 27.3.2020 klo 16.00 mennessä sähköpostitse osoitteeseen: heidi.lempinen@haus.fi, johtaja, HAUS International.

Lisätietoja: Titta Maja, Eteläisen Aasian yksikön päällikkö, titta.maja@formin.fi