(Poistunut julkaisusta)

Haku Suomen Ilmailuopistoon ja Finnairin MPL-koulutusohjelmaan
Finnair Oyj

Alkuperäinen julkaisupäivä 1.10.2018

Haemme liikennelentäjän koulutuksesta, ammatista ja urasta kiinnostuneita motivoituneita oppilaita. Lentäjäkoulutus kestää noin kaksi vuotta, ja molemmista koulutusohjelmista voi hakeutua mm. Finnairille liikennelentäjäksi. Lisätietoa lentäjähausta, lentäjän koulutuksesta ja lentäjän työstä löydät ilmoituksen lopussa olevista linkeistä.


Suomen Ilmailuopiston ja Finnairin yhteisessä lentäjäoppilashaussa noudatetaan EU:n yleisiä tietosuoja-asetuksia (EU) 2016/679). Hakuprosessi ja valintakriteerit ovat samat molempiin koulutusohjelmiin (SIO ja MPL). 


Pääsyvaatimukset:


 • Koulutustaustaan liittyvät vaatimukset
  • Lukion päättötodistus tai vähintään kolmevuotinen ammatillinen perustutkinto (180 opintopistettä, aikaisemmin 120 opintoviikkoa)

 • Pituusvaatimukset
  • Minimipituus on 163,0 cm
  • Maksimipituutta ei ole. Yli 190cm pitkien hakijoiden mahtuminen lentokouluissa käytettävien koneiden ohjaamoon varmistetaan koeistunnalla ennen lopullista hyväksyntää.

 • Kielivaatimukset
  • Hyvä suomen ja englannin kielen taito

 • Lääketieteelliset vaatimukset
  • Finnairin määrittelemien lääketieteellisten kriteerien täyttyminen

 • Muut vaatimukset
  • Nuhteettomuus: Poliisin tekemän suppean turvallisuusselvityksen läpäisyOletko valmis ammattilentäjä?


Valmiit ammattilentäjät voivat hakea suoraan perämieskurssille. Haku aukeaa myöhemmin. Soveltuvuusarviointia järjestetään tarpeen mukaan erikseen ilmoitettuna ajankohtana. Kannattaa seurata Finnairin urasivuja.Oletko hakenut aikaisemmin Suomen Ilmailuopiston ja Finnairin lentäjäoppilashaussa tai Finnairin perämieskurssirekrytoinnissa?


Suomen Ilmailuopiston ja Finnairin lentäjäoppilashaun soveltuvuusarviointi on voimassa kaksi vuotta. Jos olet osallistunut syksyllä 2017 alkaneessa Suomen Ilmailuopiston ja Finnairin lentäjäoppilashaussa tai Finnairin perämieskurssirekrytoinnissa soveltuvuustesteihin tai haastatteluihin, et voi tässä haussa tulla valituksi. Kahden vuoden karenssi ei koske esivalinnassa, lääketieteellisessä esikarsinnassa tai kirjallisessa pääsykokeessa karsiutuneita hakijoita.


Suomen Ilmailuopiston ja Finnairin lentäjäoppilashaun kuvaus


Valintaprosessi kestää noin vuoden. Ensimmäisten oppilaiden on tarkoitus aloittaa lentäjäopintonsa tammikuussa 2020. Valintaprosessin vaiheet ovat:


 • Hakuaika 1.10.2018-31.10.2018
 • Esivalinta marraskuussa 2018
 • Kirjallinen pääsykoe 10.12.2018
 • Lääketieteellinen esikarsinta (ns. Med 001 -kysely)
 • Soveltuvuustestit Vantaalla (vaihe 1 ja vaihe 2) keväällä 2019
 • Haastattelut Vantaalla syksyllä 2019
 • Suppea turvallisuusselvitys marraskuussa 2019
 • Ilmailulääkärin tarkastus Helsingissä marras-joulukuussa 2019

Esivalinnasta kutsutaan parhaiten kriteerit täyttävät hakijat suoraan ensimmäiseen soveltuvuustestivaiheeseen. Loput esivalinnan läpäisseistä kutsutaan kirjalliseen pääsykokeeseen, josta parhaiten menestyneet jatkavat ensimmäiseen soveltuvuustestivaiheeseen. Linkki pääsykoemateriaalin on ilmoituksen lopussa. Kirjallinen pääsykoe on maksuton. Soveltuvuustesteistä peritään maksu, joka on 100€/vaihe.


Hakuohjeet


Noudata tarkasti hakuohjeita. Hakemuksen täyttämiseen kannattaa varata riittävästi aikaa. Puutteellisesti täytetty hakemus tai hakemus, jossa ei ole vaadittavia liitteitä hylätään automaattisesti.


Hakuaika on 1.10.-31.10.2018. Sähköinen hakujärjestelmä sulkeutuu 31.10.2018 klo 23.59. Hakemusta ei ole mahdollista lähettää tai täydentää hakuajan päättymisen jälkeen. Terveydentilaa koskeva kysely (Med 001) lähetetään turvasähköpostina vain niille hakijoille, jotka etenevät soveltuvuustesteihin. Terveydentilaa koskevan kyselyn vastaanottajana on ilmailulääkäri.


Liitä seuraavat asiakirjat hakemukseesi:


 • Kaikki peruskoulun jälkeiset koulu- tai opiskelutodistukset arvosanoineen (esim. lukion päättötodistus, ylioppilastutkintotodistus, korkeakoulututkintotodistus, todistus ammatillisesta perustutkinnosta jne.)
 • Opintosuoritteet arvosanoineen kesken olevista tutkinnoista tai opinnoista
 • Mahdolliset lentokoulutustodistukset
 • Varusmiespalvelusta koskevat todistukset, jos ne liittyvät ilmailuun tai johtamistehtäviin
 • Ulkomailla suoritettujen tutkintojen viralliset käännökset suomen kielelle, jos todistuksen kieli on muu kuin suomi, ruotsi tai englanti. Ulkomailla suoritetuissa tutkinnoissa on käytävä ilmi opintojen laajuus.
 • Todistus suomen kielen osaamisesta, jos tutkinto on suoritettu muulla kuin suomen kielellä (ohjeet löytyvät liitteestä ”Suomen kielitaidon todistavan liitteen toimittaminen”)

Liitteiden maksimimäärä hakujärjestelmässämme on 5 kappaletta, mutta liitteen sivumäärää ei ole rajoitettu. Tarvittaessa voit yhdistellä dokumentit useamman sivun pdf- tiedostoksi. Kun lähetät hakemuksen, liitä kaikki vaadittavat liitteet samanaikaisesti. Liitteiden pitää olla selkeästi luettavia. Hakemus voidaan hylätä epäselvien tai puuttuvien liitteiden vuoksi.


Kaikki yhteydenpito ja hakua koskevat tiedotteet lähetetään vain siihen sähköpostiosoitteeseen, jonka hakuvaiheessa ilmoitat sähköiseen hakujärjestelmäämme. Jos sähköpostiosoitteesi vaihtuu hakuprosessin aikana, sinun on ilmoitettava uusi sähköpostiosoitteesi. Seuraathan sähköpostiasi säännöllisesti jätettyäsi hakemuksen, myös roskapostikansioita, koska viestit voivat ohjautua myös sinne.


Sovitko liikennelentäjäksi? -testi


Arvioi, sopiiko liikennelentäjän työ sinulle tekemällä "Sovitko lentäjäksi" -testi:


Sovitko lentäjäksi? -testiinLisätietoa


Hakua koskevia kysymyksiä voi lähettää www.ask.fm/finnairpilotjobs -osoitteeseen. Vastaamme vain sellaisiin kysymyksiin, joihin ei löydy vastauksia hakuilmoituksesta tai alla olevista linkeistä.


Pääsykoemateriaali


Lääketieteelliset vaatimukset


Suomen kielitaidon todistavan liitteen toimittaminen


Suomen Ilmailuopiston esittely


MPL-koulutuksen esittely


Finnair-urasivut


Tietosuojaseloste