(Poistunut julkaisusta)

Haemme kesätyöntekijöitä
Sappi Europe, Kirkniemen tehtaalle

Alkuperäinen julkaisupäivä 10.1.2018

Haemme kesätyöntekijöitä Sappi Kirkniemen tehtaalle

Työntekijöitä

tuotanto-osastoille, massaosastolle, energia- ja vesiosastolle/voimalaitokselle, laboratorioon, kunnossapitoon (sähkö/automaatio ja mekaaninen), sekä päivä- että vuorotyöhön.

Toimihenkilöitä

Toimistotehtäviin: Kesälomittajien toimistotyöpaikat ovat pääosin logistiikka-, myynti-, talous- ja näytepalveluosastoillamme. Moninaisissa tehtävissä päivittäinen työskentely tapahtuu MS Office- ja SAP-ohjelmistoilla asiakkaan kanssa rajapinnassa toimien. Osassa tehtäviä vaaditaan sujuvaa englannin kielen osaamista.

Kunnossapidon työnjohtajia (sähkö/automaatio ja mekaaninen kunnossapito): Kunnossapidon työnjohtaja tukee omalla toiminnallaan oman alueensa turvallista ja tehokasta toimintaa, hän vastaa alueensa mekaanisesta tai sähkö/automaation ylläpidosta, koneiden ja laitteiden käyntivarmuudesta omalta osaltaan sekä edistää ja vahvistaa eri vuorojen sekä osastojen välistä tiedonkulkua ja yhteistyötä.

Kesämestareita tuotanto-osastoille: Kesämestari toimii alueensa vuoromestareiden sijaisena keskeytymättömässä kolmivuorossa sekä erikseen työnantajan määrittelemissä tehtävissä päivävuorossa. Vuorossa toimiessaan hän on esimiesasemassa, vastaa paperitehtaan joko paperin tuotannosta tai mekaanisen massan valmistuksesta/voiman tuotannosta, sekä tavoitteiden toteutumisesta turvallisuuden, määrän, laadun ja toimitusaikataulun suhteen.

Edellytämme:

  • kaikkiin tehtäviin 18 vuoden ikää
  • työnjohtotehtäviin työnjohtokokemusta
  • kaikilta hakijoilta sitoutumista turvalliseen työskentelyyn ja soveltuvaa koulutusta
  • eduksi työntekijätehtävissä katsotaan trukinajotaito sekä työturvallisuus-, tulityö- ja EA-kortti

    Kesätyöpaikat ovat haettavissa 15.2.2018 saakka Sappin uraportaalin kautta osoitteessa https://career2.successfactors.eu/career?company=sappipapie&career%5fns=job%5flisting%5fsummary&navBarLevel=JOB%5fSEARCH&_s.crb=JpPVP%2bKTMIWNtcdRBX%2bhkNcZujQ%3d 

    Emme vastaa puhelintiedusteluihin.