(Poistunut julkaisusta)

Haagan seurakunnan pääsuntion virka
Helsingin seurakuntayhtymä

Alkuperäinen julkaisupäivä 6.3.2019

Haagan seurakunta on noin 14 500 jäsenen helsinkiläinen kaupunkiseurakunta, joka käsittää Pohjois- ja Etelä-Haagan, Kivihaan ja Lassilan alueet. Seurakunnan kirkko on Huopalahden kirkko. Päätoimisia suntiota seurakunnassa on tällä hetkellä neljä. Suntiot toimivat kiinteässä työyhteydessä muiden työntekijäryhmien, seurakuntalaisten ja yhteistyötahojen kanssa.

Haagan seurakunnassa on avoinna pääsuntion virka. Virkaan valittavan on oltava Suomen ev.-lut. kirkon konfirmoitu jäsen. Hänellä on oltava suomen kielen hyvä kirjallinen ja suullinen taito. Ennen viran vastaanottamista valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä rikosrekisteriote (rikosrekisterilaki 6:2§). Palkkaus on vaativuusryhmä 501 mukainen. Virka täytetään 1.6.2019 tai sopimuksen mukaan. Koeaika on kuusi kuukautta.

Pääsuntion keskeiset tehtävät
- toimii suntioiden (4) lähiesimiehenä
- vastaa sovitun työnjaon perusteella seurakunnan toimitilojen siisteydestä, turvallisuudesta ja toimivuudesta sekä tilavarauksista ja tapahtumajärjestelyistä
- vastaa suntiotiimin lähiesimiehenä kirkollisten tilaisuuksien valmisteluista
- osallistuu suntion perustyöhön
- on seurakunnan johtoryhmän jäsen

Edellytämme valittavalta henkilöltä
- suntion ammattitutkintoa tai muuta soveltuvaa koulutusta
- johtamisen koulutusta tai sitoutumista sen hankkimiseen
- kokemusta esimiestyöstä ja henkilöstöjohtamisesta
- hyviä vuorovaikutustaitoja ja asiakaslähtöistä työotetta
- valmiutta vapaaehtoisten kanssa toimimiseen
- seurakunta- ja jumalanpalveluselämän riittävää tuntemusta
- valmiutta kehittää tilojen monipuolista käyttöä muuntuvassa toimintaympäristössä
- organisointikykyä, oma-aloitteisuutta ja tavoitteellista työotetta
- riittävää tietoteknistä osaamista

Työ edellyttää valmiutta ilta- ja viikonlopputyöhön. Hyvä englannin kielen taito katsotaan eduksi.

Hakuaika päättyy perjantaina 22.3.2019 klo 15.00. Hae paikkaa sähköisen järjestelmän kautta osoitteessa evl.fi/rekry. Linkki löytyy myös seurakunnan kotisivuilta www.helsinginseurakunnat.fi/haaga.

Maanantaina 25.3. iltapäivällä ja alkuillasta haastattelemme osan hakijoista. Tavoitteena on, että seurakuntaneuvosto valitsee uuden pääsuntion kokouksessaan 8.4. Lisätiedot: kirkkoherra Heikki Nenonen, 050 380 3201 tai heikki.nenonen@evl.fi.