(Poistunut julkaisusta)

Gruppfamiljedagvårdare, Portängens daghem
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 11.12.2019

Gruppfamiljedagvårdare med barn i åldern 1-5 år. Som gruppfamiljedagvårdare ansvarar du över att skapa en trevlig och trygg vardag för barnen. Du kommer arbeta tillsammans med en barnskötare, som ansvarar över det pedagogiska innehållet. Vi värdesätter en positiv attityd till barn och vuxna samt flexibilitet.

Behörighetskrav: För uppgiften lämplig yrkesexamen eller annan lämplig utbildning.

Arbetsplats: Portängens daghem

Dessutom förutsätter vi: utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.

Den valda ska visa upp ett straffregisterutdrag enligt 6 § 2 mom. i straffregisterlagen (770/1993).

Lagen om smittsamma sjukdomar förpliktar till att utreda risken för tuberkulossmitta hos social- och hälsovårdssektorns anställda och hos dem som arbetar med barn under skolåldern. https://www.esbo.fi/sv-FI/Jobb_och_foretagsamhet/Esbo_som_arbetsgivare/Personalformaner/Esbo_stads_personalhalsovard(9560)

Vi erbjuder Esbobarnen en trygg vardag och en kvalitativ småbarnspedagogisk verksamhet på svenska i våra daghem och gruppfamiljedaghem. Du som arbetstagare får jobba med intressanta uppgifter i en mångprofessionell arbetsgemenskap. För oss som arbetsgivare är det viktigt att du upplever arbetet meningsfullt och att du har möjlighet att utveckla verksamheten. Vi erbjuder dig möjligheter att mångsidigt utveckla din kompetens.