Geologi/tutkija kaivosten hydrogeologisiin tutkimuksiin

Geologian tutkimuskeskus (GTK)