(Poistunut julkaisusta)

Geologi/tutkija kaivosten hydrogeologisiin tutkimuksiin
Geologian tutkimuskeskus (GTK)

Alkuperäinen julkaisupäivä 9.7.2020

Geologi/tutkija kaivosten hydrogeologisiin tutkimuksiin

Geologian tutkimuskeskus hakee geologia tai tutkijaa määräaikaiseen tehtävään Vesiratkaisut -tulosyksikköön Kuopioon, Rovaniemelle tai Espooseen. Kyseessä on sijaisuus joka alkaa 28.9.2020 ja päättyy 3.9.2021. 

Tehtävänäsi on toimia hydrogeologian asiantuntijana maksullisissa ja yhteisrahoitteisissa tutkimuksissa, joiden tavoitteena on edistää vesien hallintaa kaivos- ja tuotantoympäristöissä. Osallistut alaan liittyvän toiminnan kehittämiseen, projektien valmisteluun ja rahoituksen hakemiseen sekä toimit projekteissa projektipäällikkönä. Lisäksi tehtävänäsi on osallistua GTK:n palveluiden tuotteistamiseen ja laatia asiantuntijalausuntoja kaivostoiminnan YVA-selvityksistä ja ympäristö- ja vesitalousluvista.


Edellytämme tehtävään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa geologiasta tai muulta soveltuvalta alalta. Odotamme kokemusta hydrogeologisista tutkimuksista sekä valmiutta soveltaa osaamistasi kaivosten vesiasioiden tutkimukseen ja hallintaan koko toiminnan elinkaaren aikana sekä hyvää suomen- ja englanninkielen suullista ja kirjallista taitoa. 


Odotamme valittavan henkilön olevan innovatiivinen ja pystyvän kehittämään kaivosvesien hallinnan menetelmiä sekä ratkaisuja, joilla minimoidaan kaivosten vesipäästöistä johtuvia ongelmia, yhdessä monialaisen ja monikulttuurisen tiimin kanssa. Lisäksi odotamme henkilöllä olevan valmius ryhmätyön lisäksi itsenäiseen työskentelyyn sekä asiakkaiden kanssa toimimiseen.


Eduksi katsomme ympäristögeologisen osaamisen painottuen kaivosympäristöihin, kaivosprosessien ja kaivoskohteisiin soveltuvien ympäristögeofysiikan menetelmien tuntemuksen sekä kokemuksen virtausmallinnuksesta. Kokemus kallioperän pohjaveden tutkimuksista ja maa- sekä kallioperän hydraulisista mittauksista sekä niiden tulkinnasta katsotaan myös eduksi samoin kuin kokemus projektien johtamisesta ja suunnittelemisesta.


Tarjoamme monipuolisen ja haastavan tehtäväkentän kansainvälisessä työyhteisössä, mahdollisuuden vaikuttaa omaan työhön sekä joustavat etätyömahdollisuudet. Henkilöstömme hyvinvoinnista huolehdimme laaja-alaisen työhyvinvointia tukevan toiminnan ja kattavan työterveyshuollon avulla. 

Tehtävän palkkaus määräytyy vaativuusluokan 8–9 sekä tehtävään valittavan henkilön osaamisen mukaan. Palvelussuhteen alkuvaiheessa kokonaispalkka on noin 3 430–4 140 €/kk. 


Tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteesta www.supo.fi.


Lisätietoja tehtävästä antaa 29.6.2020 - 10.7.2020 ja 3.8.2020 - 7.8.2020 ryhmäpäällikkö Antti Pasanen (antti.pasanen@gtk.fi, puh. 029 503 3630) ja 22.6.2020 - 3.7.2020 ja 3.8.2020 - 7.8.2020 yksikön päällikkö Eeva Käpyaho, (eeva.kapyaho@gtk.fi, puh. 029 503 5212). 


Odotamme hakemustasi ansioluetteloineen Valtiolle.fi-palvelun kautta, työavain 32-504-2020, 7.8.2020 klo 16.15 mennessä.