(Poistunut julkaisusta)

Fysioterapeutti, Kotikuntoutus, vakinainen
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 5.9.2019

Fysioterapeutti, Kotikuntoutus, vakinainen

Työavain 2-617-19
Vakinainen työsuhde alkaen 01.10.2019
Hakuaika päättyy 20.09.2019 kello 15:45
Kotikuntoutus , Maapallonkuja 2A, 2krs. 02210 Espoo
Sosiaali- ja terveystoimi, Vanhusten palvelut/Kotihoito
Kuntoutus- ja terapiahenkilöstö

Tehtävän kuvaus: Kotikuntoutus on Espoossa maaliskuussa 2018 aloittanut uusi yksikkö, jonka tavoitteena on tukea espoolaisten ikääntyneiden kotona selviytymistä ja edistää heidän toimintakykyään. Kotikuntoutuksessa työskentelee 9 fysioterapeuttia, toimintaterapeutti, sairaanhoitajia ja lähihoitajia. Kotikuntoutus sijoittuu Espoon Vanhusten palvelujen Kotihoidon palvelualueelle. Toimimme tiiviissä yhteistyössä alueellisen kotihoidon, Espoon sairaalan ja Seniorineuvonta ja palveluohjaus Nestorin kanssa, mahdollistaen potilaan hoidon ja kuntoutuksen joustavan siirtymisen kotiin. Haemme fysioterapeuttia vakituiseen toimeen. Fysioterapeutin työ kotikuntoutuksessa on monipuolista asiakkaan kotona tapahtuvaa toimintakyvyn arviointia ja tukemista, ohjausta ja neuvontaa sekä verkostotyötä. Fysioterapeutti toimii kuntouttavalla arviointijaksolla moniammattillisen tiimin tukena ja osallistuu jakson suunnitteluun ja toteutukseen yhdessä asiakkaan ja hoitajien kanssa. Työtehtäviin kuuluu kuntoutuksen toteuttaminen asiakkaan kotona ja tarvittaessa jatkokuntoutuksen suunnittelu. Fysioterapeutti toimii lisäksi alueellisen kotihoidon tukena asiakkaan toimintakyvyn arvioinnissa ja edistämisessä sekä apuvälinetarpeen arvioinnissa ja antaa ohjausta ja neuvontaa toimintakyvyn tukemiseen liittyvissä asioissa. Kotikuntoutuksessa on käytössä Lifecare-asiakastietojärjestelmä ja työt suunnitellaan keskitetysti hyödyntäen ajanvarauskirjoja. Työ on jaksotyötä, joka toteutuu arkipäivisin klo 8-16 välillä. Kotikuntoutuksella on kaksi toimipistettä, jotka sijaitsevat Espoon Olarissa Maapallonkuja 2 ja Karamalmilla Karaportti 5. Tarjoamme sinulle mahdollisuuden ammatilliseen kehittymiseen ja oman työn sekä kotikuntoutuksen kehittämiseen moniammatillisessa tiimissä. Tervetuloa! Työ alkaa sopimuksen mukaan.


Kelpoisuusvaatimus: Laillistettu fysioterapeutti.

Tehtävässä edellytetään hyvää suomen kielen taitoa ja ajokorttia.

Arvostamme kokemusta geriatrisesta kuntoutuksesta, moniammatillisesta työskentelystä ja kotihoidosta. Lisäksi arvostamme ruotsin kielen ja englannin kielen osaamista.


Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja
Tehtäväkohtainen palkka: 2496,30 € / kk
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus
Työaika: muodollinen jaksotyö 116,15 h / 3vkoa


Espoon kaupungin vanhusten palveluihin kuuluvat Seniorineuvonta ja palveluohjaus Nestori, kotihoito, Espoon sairaala ja pitkäaikaishoito. Kotihoidossa tavoitteenamme on mahdollistaa turvallinen elämä omassa kodissa toimintakyvyn heikkenemisestä huolimatta. Sairaalan monipuolinen toiminta on kohdennettu akuuttien sairauksien lyhytaikaiseen hoitoon ja kuntoutukseen. Pitkäaikaishoidossa tarjoamme kodinomaista hoivaa ympärivuorokautisissa yksiköissä. Myös pitkäaikaishoidon tulee olla elämänmakuista ja ikäihmisen toimintakykyä tukevaa. Espoo on savuton työpaikka. Työyhteisöissämme noudatetaan seuraavia pelisääntöjä: espoo.fi/pelisäännöt

Lisätietoja tehtävästä
palveluesimies Laura Euramo
0438272929

palveluvastaava Anne Lignell
0438271988