(Poistunut julkaisusta)

Fysioterapeutti, Auroranmäki arviointi- ja kuntoutusyksikkö
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 10.11.2020

Haluatko olla mukana rakentamassa uutta ja Espoon ainoaa Auroranmäki arviointi- ja kuntoutusyksikköä? Tehtävä on uusi ja omalla osaamisella pystyt vaikuttamaan työn sisältöön. Tarvitsemme vahvistusta kasvavaan kuntoutustiimiin. Fysioterapeutin toimenkuvana on edistää, palauttaa ja ylläpitää asiakkaan terveyttä, liikkumista ja toimintakykyä. Yhdessä asiakkaan kanssa asetetaan tavoitteet ja laaditaan suunnitelma kuntoutumisen tueksi. Työ sisältää yksilö- ja ryhmäterapiaa, kotikäyntejä ja yhteistyötä moniammatillisen tiimin ja omaisten kanssa. Moniammatilliseen tiimiin kuuluvat hoitohenkilökunta, lääkäri, fysioterapeutit, toimintaterapeutti ja palveluohjaaja. Mahdollista on verkostoitua Espoon kaupungin muiden fysioterapeuttien kanssa.

Työpaikan nimi: Auroranmäki arviointi- ja kuntoutusyksikkö

Työaika: Yleistyöaika, 38.15 h/vko

Sopimusala:
KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Kelpoisuusvaatimukset: Laillistettu fysioterapeutti.

Tehtävässä edellytetään: Kokemusta iäkkäiden ihmisten arvioinnista ja kuntoutuksesta.

Arvostamme: Hyviä tiimityötaitoja sekä kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja oman työn järjestämiseen. Kiinnostusta fysioterapeutin käytäntöjen kehittämiseen. Ruotsinkielen taitoa ja LifeCare- potilastietojärjestelmän tuntemusta.

Auroranmäki arviointi- ja kuntoutusyksikkö on perustettu vuoden 2019 alusta entiseen pitkäaikaista laitoshoitoa antavaan yksikköön. Nykyään olemme lyhytaikaista laitoshoitoa antava yksikkö. Asiakkaita talossa on 52 ja lisäksi meillä on käytössä 6 joustopaikkaa. Auroranmäen ensimmäisessä kerroksessa Vaahtera tiimi toimii psykiatristen ja psykogeriatristen asiakkaiden arviointi- ja kuntoutusyksikkönä. Jalava tiimi toimii sairaalan jatkokuntoutusuksikkönä. Toinen kerros toimii lyhyt aikaisena arviointi- ja kuntoutusyksikkönä, jossa pääasialliset asiakkaat ovat kriisiasiakkaita.