(Poistunut julkaisusta)

Fysioterapeutti, Akuutti arviointi-ja kotikuntoutusyksikkö, osa-aikainen
Vantaan kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 23.7.2020

Vantaan kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimi, Vanhus- ja vammaispalvelut
Akuutti arviointi-ja kotikuntoutusyksikkö

Kielotie 11 d 3krs. 01300 Vantaa

Työsuhteen kesto: Määräaikainen 24.08.2020 - 31.12.2020

Oletko Sinä etsimämme innovatiivinen fysioterapeutti kotikuntoutukseen Vantaalle?
Tarjoamme Sinulle mielenkiintoisen ja haasteellisen tehtävän asiakkaiden kotona Vantaalla.

Tehtävä edellyttää asiantuntemusta ikääntyvien henkilöiden toimintakyvyn ylläpitämistä kotiympäristössä sekä kykyä työskennellä itsenäisesti ja tehdä monialaista verkostotyötä. Kotikuntoutuksen asiakkaat tulevat sairaalakotiutuksina ja moniammatillisen tiimin kautta. Kotikuntoutus tekee tiivistä yhteistyötä kotihoidon toimintayksiköiden, Vantaan sairaalan ja kuntoutusyksikön kanssa. Kotikuntoutuksen työskentelytapa on ohjauksellinen. Kotikuntoutus osallistuu pääkaupunkiseudun Gerometro kehittämishankkeeseen ja kehitämme etäkuntoutusta asiakkaille ryhmänä ja yksilönä.

Odotamme sinulta positiivisuutta, joustavuutta ja hyvää paineensietokykyä. Työ painottuu päivätyöhön ja tehdään kokonaisina työpäivinä.

Tehtävän hoitaminen edellyttää ajokorttia ja oman auton käyttöä. Edellytämme lisäksi vähintään kolmen vuoden fysioterapeutin työkokemusta.

Akuutti arviointi ja kotikuntotusyksikkö koostuu kahdesta tiimistä ja kotihoidon esimiehestä. Akuutti tiimissä on kolme sairaanhoitajaa ja kuusi lähihoitajaa. Kuntoutustiimi koostuu neljästä fysioterapeutista ja toimintaterapeutista.

Kotona asumisen tuen yksikkö tarjoaa hyvin moninaisen tehtäväkentän. Yksikkö vastaa nimensä mukaan palveluista, joiden tavoitteena on tukea ikäihmisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden kotona selviytymistä. Yksikkö vastaa myös vammaisten ja vanhusten keskitetystä asiakasohjauksesta (asiakasneuvonta, palveluohjaus, palvelutarpeen selvittäminen, sosiaalityö, omaishoidon tuki, vanhusten ja vammaisten liikkumista tukevat palvelut ja kuljetuspalvelut sekä henkilökohtainen apu). Kotona selviytymistä tuetaan kotihoidon tuki- ja peruspalveluin, vammaisten päivätoiminnalla, vanhusten päivätoiminnalla sekä vammaisten työllistymistä tukevien palvelujen avulla. 

Työsuhteen tietoja

Kelpoisuusvaatimus: Fysioterapeutti (Laki 559/1994 5§ mukainen laillistus).

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaisesti.

Edellytettävät luvat: Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48§:n mukaista rokotussuojaa, valitun henkilön luottotiedot tarkastetaan.

Työpaikkojen lukumäärä: 1

Koeaika: Tehtävässä koeajan pituus on korkeintaan puolet työsuhteen kestosta

Kokoaika-/osa-aikatyö: Osa-aikainen

Palvelusuhteen muoto: Työsuhde

Työaika: Sovellettavan virka- ja työehtosopimuksen mukaan,  päivätyö (46 h/ 3 vko)


Yhteystiedot:

Tuija Vilkko
Kotihoidon esimies
P. 043 825 2155
tuija.vilkko@vantaa.fi

Mia Jalonen-Tuovila
Toimintayksikön esimies
P. 040 661 5325
mia.jalonentuovila@vantaa.fi

Vantaa on vastuullinen työnantaja. Tuemme työntekijöidemme hyvinvointia ja osaamista sekä työyhteisöjen hyvää ilmapiiriä. Kehitämme jatkuvasti esimiestyötämme.

Lähetä hakemuksesi rekrytointijärjestelmämme kautta. Vantaan hakujen hakuaika päättyy klo 16:00.

Rekrytointiprosessissa saatetaan käyttää videohaastattelua.