(Poistunut julkaisusta)

Fysioterapeutti, 2 tehtävää, kesätyö
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 24.2.2020

Kuvaus tehtävästä:
Kotikuntoutus on Espoossa maaliskuussa 2018 aloittanut uusi yksikkö, jonka tavoitteena on tukea espoolaisten ikääntyneiden kotona selviytymistä ja edistää heidän toimintakykyään. Kotikuntoutuksessa työskentelee 9 fysioterapeuttia kahdessa eri toimipisteessä.

Kotikuntoutus sijoittuu Espoon Vanhusten palvelujen Kotihoidon palvelualueelle. Toimimme tiiviissä yhteistyössä alueellisen kotihoidon, Espoon sairaalan ja Seniorineuvonta ja palveluohjaus Nestorin kanssa, mahdollistaen potilaan hoidon ja kuntoutuksen joustavan siirtymisen kotiin.

Fysioterapeutin työ kotikuntoutuksessa on monipuolista asiakkaan kotona tapahtuvaa toimintakyvyn arviointia ja tukemista, ohjausta ja neuvontaa sekä verkostotyötä. Fysioterapeutti toimii kuntouttavalla arviointijaksolla moniammattillisen tiimin tukena ja osallistuu jakson suunnitteluun ja toteutukseen yhdessä asiakkaan ja hoitajien kanssa. Työtehtäviin kuuluu kuntoutuksen toteuttaminen asiakkaan kotona ja tarvittaessa jatkokuntoutuksen suunnittelu. Fysioterapeutti toimii lisäksi alueellisen kotihoidon tukena asiakkaan toimintakyvyn arvioinnissa ja edistämisessä sekä apuvälinetarpeen arvioinnissa ja antaa ohjausta ja neuvontaa toimintakyvyn tukemiseen liittyvissä asioissa.

Kotikuntoutuksella on kaksi toimipistettä: Karaportti 5 02160 Espoo ja Maapallonkuja 2 02210 Espoo.

Työn aloitus ja kesto on sovittavissa.

Työpaikan nimi: Kotikuntoutus, sijainti Karakallio, Espoo ja Olari, Espoo

Työaika: 116h 15min/ 3 viikkoa, arkityö

Sopimusala:
KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Kelpoisuusvaatimukset: Laillistettu fysioterapeutti tai fysioterapeuttiopiskelija, joka on suorittanut vähintään 140 opintopistettä.

Tehtävässä edellytetään: tartuntatautilain 48§:n mukaista rokotussuojaa ja ajokorttia sekä hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa.

Arvostamme: Kokemusta kotikuntoutuksesta ja kotihoidossa työskentelystä

Espoon kaupungin vanhusten palveluihin kuuluvat Seniorineuvonta ja palveluohjaus Nestori, kotihoito, Espoon sairaala ja pitkäaikaishoito. Kotihoidossa tavoitteenamme on mahdollistaa turvallinen elämä omassa kodissa toimintakyvyn heikkenemisestä huolimatta. Sairaalan monipuolinen toiminta on kohdennettu akuuttien sairauksien lyhytaikaiseen hoitoon ja kuntoutukseen. Pitkäaikaishoidossa tarjoamme kodinomaista hoivaa ympärivuorokautisissa yksiköissä. Myös pitkäaikaishoidon tulee olla elämänmakuista ja ikäihmisen toimintakykyä tukevaa. Työyhteisöissämme noudatetaan seuraavia pelisääntöjä: www.espoo.fi/pelisaanno